Publicerad: 2022-12-07 17:03 | Uppdaterad: 2022-12-07 17:03

Magisteruppsats om palliativ vård gav pris till två av våra specialistsjuksköterskestudenter

Medalj med texten WINNER
Foto: Pixabay

Anders Kåwe och Cecilia Gustafsson är två av vinnarna till 2022 års Axlagårdspris! Anders och Cecilia får priset för sin magisteruppsats ”Att tillgodose omvårdnadsbehov hos patienter i ett sent palliativt skede. En intervjustudie”.

Axlagården Hospice AB i Umeå delade för tredje gången ut pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Priset delades ut under onsdagseftermiddagen den 7 december på Korskyrkan i Umeå.

Anders och Cecilia nominerades av sin handledare Anne-Marie Boström, lektor och docent vid avdelningen för omvårdnad.
– Jag tycker de är värdiga vinnare för deras gedigna arbete vars analys resulterade i tre huvudkategorier: Utgå från patentens behov, Strukturerat arbetssätt skapar trygghet och Värdet av ett fungerande teamarbete, säger Anne-Marie Boström. Det färdiga examensarbetet ger vägledning hur patienters omvårdnadsbehov i palliativ vård kan tillgodoses när standardiserade vårdplaner som den nationella vårdplanen för palliativ vård implementeras i vårdverksamhet.

Anders Kåwe och Cecilia Gustafsson läste specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning äldre under åren 2020-2021 och skrev sin magisteruppsats våren och hösten 2021.

Kontakt

Anne-Marie Boström Universitetslektor/Sjuksköterska