Publicerad: 2020-08-24 07:20 | Uppdaterad: 2020-08-29 09:00

Stor omställning för utbildningen under våren

Fasaden på Alfred Nobels allé 23.
Den 18 mars tömdes campus på grund av covid-19 och utbildningarna fortsatte på distans. Foto: Erik Cronberg

Från 15 juni lättades kraven på distansundervisning upp och i höst sker en successiv återgång till KI:s campus. Men den annorlunda vårterminen har gett värdefulla lärdomar och erfarenheter. Sektionschef Ann Langius-Eklöf och adjunkt Carina Georg berättar hur det var för sjuksköterskeutbildningarna – och om att arbeta mot tiden.

Porträtt av Ann Langius-Eklöf
Ann Langius-Eklöf, professor i omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Erik Cronberg

I backspegeln kan det tyckas som om det vällde in som en tsunami. Ann Langius-Eklöf, sektionschef för sektionen för omvårdnad på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) ser tillbaka på vårens omställning för sjuksköterskeprogrammen med både självklarhet och ödmjukhet.

– Fyrtio procent av KI:s grund- och specialistsjuksköterskeutbildningar bedrevs redan på distans så det fanns ingen rädsla för att bedriva utbildning framför en skärm. Men verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk färdighetsträning (KTC), och digitala examinationer var de stora utmaningarna, säger hon.

Även oron, för egen del och för anhöriga, var ny för alla. Men att nu befinna sig mitt i en världsomspännande pandemi gjorde inte uppdraget mindre viktigt. Studenterna hade att antingen att fullfölja sin utbildning, eller att hoppa av.

Verksamhetsförlagd utbildning en utmaning

 – Vi har ett stort samhällsuppdrag att förse vården med sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, säger Ann Langius-Eklöf.

Några studenter valde att hoppa av och flera studentgrupper fick avbryta sin VFU som i stället fick ersättas med teoretiska kurser.

Den verksamhetsförlagda utbildningen var en stor utmaning. Men trots att sjukvården var tvungen att ställa om till covid-19 gick i princip all VFU att genomföra tack vare samverkan med regionen och kommuner. Några studentgrupper har fått skjuta på VFU till hösten.

– Jag är imponerad av alla studenter som har kämpat på. Det har såklart funnits åsikter och kritik, men studenterna har visat en stor förståelse och anpassning till situationen, säger Ann Langius-Eklöf.

Intensiv period

Porträtt av Carina Georg.
Carina Georg, kursansvarig för Interprofessionell och professionell kompetens på sjuksköterskeprogrammet. Foto: Erik Cronberg

För lärarkollegiet blev 17 mars startskottet för en oerhört intensiv period och anpassningar. Logistik, avbokningar och digitalt lärande blev vardag under våren.

Carina Georg, adjunkt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, hade varit på konferens i Malaysia och landade på Arlanda bara en dryg vecka innan reserestriktioner och distansutbildning skulle ställa om all utbildningsverksamhet.

Nya rekommendationer och riktlinjer kom steg för steg, och därför fick lärarna planera för olika scenarier. Men målsättningen var tydlig: Vi ska fixa det här! Carina Georg är kursansvarig för Interprofessionell och professionell kompetens på sjuksköterskeprogrammet sista termin 6, och involverad i flera andra kurser.

Digitalt gav högre närvaro

– Vi jobbade mot tiden, och lärde oss att hitta good enough. Det finns saker som hade kunnat bli bättre, men det blev ett bra resultat på så kort tid. Vi fick också ett mycket bättre samarbete med regionen – det har varit en positiv konsekvens av omställningen, säger Carina Georg.

En svårighet var klinisk träning utan att vara på plats, likaså att hålla reflektionsseminarier på Zoom som kunde innehålla känsliga frågor och inte lämpa sig för digitala forum.

Men förändringar i kursen ledde också till det bättre. Exempelvis fick digitala kursintroduktioner och seminarier högre närvaro än tidigare terminer.

En viktig förutsättning var tekniken. Den har fungerat bra, inte minst tack vare vana lärare som ryckt in och hjälpt till där det har behövts, och stödet från enheten Undervisning och lärande (UoL), påpekar sektionschef Ann Langius-Eklöf.

Bristerna har i stället handlat om frågor där juridiken spelar in, som att KI inte kan övervaka studenterna vid digitala examinationer. Det har inte gått att med 100-procentig säkerhet veta att den person som examinerades också var den som skrev tentan.

Successiv återgång till campusundervisning

Till hösten sker en successiv återgång till campusundervisning utifrån prioriterade grupper och aktiviteter. Sjuksköterskeprogrammets upprop blir digitalt och introduktionen likaså, berättar Ann Langius-Eklöf. Logistiken för att ta in över 300 studenter med rekommendationerna i beaktande, skulle inte hålla. Studenterna kommer i huvudsak till campus för klinisk träning under hösten.

Men vårens erfarenheter har också lett till nya pedagogiska koncept inför hösten och framtiden, menar adjunkten Carina Georg.

– Jag tror att vi står inför ett paradigmskifte där fler tänker nytt, säger hon.

Pandemin har också gett positiva effekter för professionen, konstaterar Ann Langius-Eklöf. I backspegeln kan hon konstatera att söktrycket ökade till sjuksköterskeutbildningen och det blev stort fokus på sjuksköterskornas betydelse.

– Nu handlar det om hur viktiga sjuksköterskorna är i vården, säger Ann Langius-Eklöf.