Publicerad: 2020-08-26 15:41 | Uppdaterad: 2020-08-26 15:41

Träningslägenheten färdigbyggd

Nu är träningslägenheten i korridor A4 på ANA 23 färdigbyggd och slutbesiktigad.

Den har finansierats med bidrag för utveckling av en hemlik studiemiljö, som komplement till bland annat Kliniskt Träningscentrum (KTC). Inom de närmaste veckorna planeras lösöre-artiklar såsom kaffebryggare, ljusstakar, servis och annat att inhandlas för att inreda lägenheten så att den blir hemlik.

– Vi har under sommaren genomfört en offentlig upphandling av en simulerings-docka till träningslägenheten, berättar Sofia Vikström, lektor och biträdande grundutbildningsansvarig vid NVS, och som även ingår i träningslägenhetens styrgrupp. Dockan kommer att installeras och introduceras till en handfull expertanvändare, som i sin tur kommer att kunna lära upp medarbetare på NVS.

 I lägenheten kommer studenterna kunna interagera med simulerings-dockan och med varandra i en ”patients” hemmiljö. Här kommer såväl intervju-teknik, som provtagningar, aktivitetsstimulerande, kontrakturförebyggande och trycksårsförebyggande åtgärder kunna genomföras. Liksom bedömning av miljön med avseende på bland annat säkerhet, hygien, och nutrition. Simuleringsdockan kommer även kunna användas för registrering av diverse handhavanden och dialog samt för att träna samarbete vårdpersonal emellan (i exempelvis förflyttning i säng).

Professionella patienter skulle också kunna hyras in för bedömning av aktivitetsförmåga när det gäller förberedelse av lättare måltid eller som intervjurespondent.

Till att börja med är lägenheten till för studenterna inom NVS:s program: Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och läkare, men på sikt kan den eventuellt vara tillgänglig att boka för även studenter från andra program.

Under hösten blir det invigning och introduktion av lägenhetsbokning.

Kontakt