Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Olof Akre, professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef vid Tema Cancer, blir ny direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset. Han efterträder Annika Tibell som går i pension.
Nyheter
Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, via infrastrukturnämnden och forskningsrådet, är en prioriterad verksamhet. Resurser görs tillgängliga i regelbundna cykler där driftmedel nu utlyses 2024 för i normalfallet fyra år, 2025 – 2028.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svara på enkät som syftar till att utvärdera användarnas upplevelser av KI:s core-faciliteter. Enkäterna ska skickas ut vartannat år för att följa upp tidigare kartläggning och analysera vårt förbättringsarbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tentamensservice håller sommarstängt från midsommar till och med 31 juli 2023.
Glad sommar önskar Lina, Stefan och Lotta
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dagens forskning kräver ofta tekniskt avancerade metoder och verktyg. Det ställer höga krav på medarbetarnas kompetens. Trots behovet har det saknats karriärvägar i Sverige för individer som är intresserade av den teknik- och metodutveckling som krävs för att driva och utveckla framtidens forskningsinfrastrukturer. Men med start den 1 april 2023 finns en sådan karriärväg på KI – potentiellt den första i landet.
Nyheter
Under två dagar den första veckan i oktober bjöd Karolinska Institutet för första gången in allmänheten till guidade rundturer i Nordens största zebrafiskanläggning. Drygt 40 personer tog chansen, som en del av Nobel Calling 2022, att besöka cirka 20 000 tropiska sötvattensfiskar som bidrar till att knäcka medicinska mysterier.
Nyheter
EU-OPENSCREEN är ett europeiskt nätverk som tillhandahåller infrastruktur för högkapacitetsscreening inom kemisk biologi och tidig identifiering av läkemedelskandidater. Från och med juli 2022 finns Sverige representerade i nätverket, genom Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) vid Karolinska institutet, en av två utvalda svenska noder.
Nyheter
Karolinska Institutet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen EBRAINS, som erbjuder digitala verktyg och tjänster för forskning om hjärnan. Syftet är både att ge KI:s forskare tillgång till ny digital teknik och resurser i framkant och att bidra till att vidareutveckla EU:s kraftsamling inom neurovetenskap.
Nyheter
Karolinska Institutets core-faciliteter får i stort sett betyget väl godkänt av användarna. Det visar den öppna enkät som gjordes under november och december 2021 på uppdrag av infrastrukturrådet.  Men det finns fortfarande förbättringspotential när det gäller till exempel webbsidor och stöd till kliniska forskare, menar arbetsgruppen bakom enkäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Flera stora anslag har gått till KI i Vetenskapsrådets (VR) nationella satsningar på forskningsinfrastruktur. Svenska tvillingregistret, Kemiskt biologiskt konsortium och National E-infrastructure for Aging Research belönades alla tre med stöd från VR.
Nyheter
För att Karolinska Institutets forskare ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen behöver de ha säker tillgång till såväl spetsteknologi som ett basutbud av core-faciliteter. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med forskningsinfrastruktur till och med 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Coronapandemin satte stopp för den planerade invigningen i höst, men nu är Karolinska Institutets nya core-facilitet för 3D-EM i full drift. I källaren på Wargentinhuset, campus Solna finns flera kryoelekotronmikroskop av den allra senaste modellen som kan användas både av KI:s egna forskare och externa kunder. Martin Hällberg, forskargruppsledare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och föreståndare för 3D-EM-anläggningen berättar om satsningen.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11