Publicerad: 2017-05-03 10:05 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:32

Hallå där ... Stefan Eriksson, ny vicedekan för infrastruktur!

Hallå där Stefan Eriksson, du är ny vicedekan för infrastruktur på Karolinska Institutet, med fokus på forskningsinfrastruktur. Vad innebär ditt nya uppdrag?

Stefan Eriksson– Övergripande handlar det om de nya forskningsmiljöer som nu skapas, om den djurexperimentella verksamheten, om avbildningsverksamhet med tung och dyr utrusning, biobanker och inte minst kring forskningsdata och hanteringen av dessa data samt om KI:s verksamhet i SciLifeLab.

– Det innebär också att vara behjälplig och medverka i eventuella nationella ansökningar som KI ska delta i, där man kan få support för infrastruktur. Just nu håller vi även på att etablera ett infrastrukturråd som ska ta fram en strategi för KI:s övergripande forskningsinfrastruktur. Hälso- och sjukvårdens snabba förändring kommer att drastiskt påverka hur vi kan få tillgång till kliniska data och hantera dessa.

Varför behövs en vicedekan för detta?

– Det krävs en övergripande och väl genomarbetad plan för hur KI ska prioritera och finansiera den framtida forskningsinfrastrukturen – allt större fokus har hamnat på universitetens eget ansvar och egna möjligheter att finansiera forskningsinfrastruktur.

Hur bidrar det till forskningen?

– Det behövs väldigt avancerad utrustning i många fall. Och att följa utvecklingen på olika områden med olika typer av utrustning kräver en högt specialiserad kompetens som måste samordnas mellan de olika sajterna Bioclinicum, Neo – Ana 8-Framtidens labb och Biomedicum samt den övriga institutionella verksamheten på KI, och de olika behoven som KI:s forskare har. Det är också nödvändigt att ständigt förbättra interaktionen med hälso- och sjukvården.

Vad har du för mandat som vicedekan?

– Jag har inte rätt att besluta om saker. Besluten fattas i styrelsen för forskning, men det är min och forskningsinfrastrukturrådets uppgift att ta fram underlag, bereda ärenden och skapa förutsättningar för styrelsen att fatta väl genomarbetade beslut och prioritera utifrån de underlag som vi tar fram.

Hur svårt kommer det att bli?

– Det är ett utmanande uppdrag – men intressant. Och det är naturligtvis ett komplext uppdrag som ska täcka en verksamhet med sju miljarder i omslutning.

 

Text: Stina Moritz