Publicerad: 2022-09-12 11:05 | Uppdaterad: 2022-09-13 11:59

KI utvald som plattform för kemisk biologi i EU-forskningsinfrastruktur

Två forskare i labbmiljö tittar på en datorskärm.
Francesco Massai och Kun Qian handhar den nyligen installerade och automatiserade screeningsutrustningen. Foto: Anna-Lena Gustavsson

EU-OPENSCREEN är ett europeiskt nätverk som tillhandahåller infrastruktur för högkapacitetsscreening inom kemisk biologi och tidig identifiering av läkemedelskandidater. Från och med juli 2022 finns Sverige representerade i nätverket, genom Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) vid Karolinska institutet, en av två utvalda svenska noder.

EU-OPENSCREEN-konsortiet integrerar screeningplattformar med hög kapacitet inom hela Europa. Syftet är att ge forskare tillgång till banbrytande teknologi och expertis som möjliggör utveckling som gynnar folkhälsan, till exempel genom att identifiera nya behandlingar och startpunkter för läkemedelsutveckling.

EU-OPENSCREEN lanserades 2018, och nu ansluter sig Sverige till de tidigare nio deltagande länderna genom två partnernoder som har klarat urvalsförfarandet: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet i Stockholm och Institutionen för kemi vid Umeå universitet.

Porträtt på Anna-Lena Gustavsson.
Anna-Lena Gustavsson vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Foto: Åsa Slevin

– Vi är väldigt stolta att vi nu efter utvärdering har blivit utnämnda till ny partnernod för att komplettera det europeiska konsortiet. Medlemskapet öppnar upp nya möjligheter för oss att bidra i europiska projekt och att stärka och utveckla vår position som en av de ledande screeningnoderna i Europa, säger Anna-Lena Gustavsson, forskare vid Karolinska Institutet och ansvarig föreståndare för det svenska konsortiet.

Genom KI:s medverkan får svenska och europeiska forskare tillgång till över 300 000 små molekyler och kända läkemedel som kan screenas i olika modellsystem såsom enzymatiska och cellbaserade testsystem. KI möjliggör dessutom storskalig testning av små molekyler och kända läkemedel i celler från patientvävnad som bidrar till att stödja forskningsområdet precisionsmedicin.

Tillsammans med Umeå universitet, som är den andra svenska noden, erbjuder KI en nationell infrastruktur med laboratorium, instrumentering och expertis inom områden som berör kemisk biologi, exempelvis läkemedels- och analytiskkemi, beräkningskemi, biokemi och cellbiologi.

– Vi är mycket glada över att Sverige blir medlem i vår forskningsinfrastruktur. Våra nya partners vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har en imponerande meritlista inom molekylär medicin. Vi är stolta över att ha dem ombord och vara med i vårt växande antal av vetenskapliga samarbeten”, säger Wolfgang Fecke, direktör för EU-OPENSCREEN.