Publicerad: 2018-06-17 06:43 | Uppdaterad: 2018-07-04 13:20

uMOVE – ny core-facilitet!

uMOVE banner

uMOVE – a biobehavioural health care centre for hUman MOVEment

Core-faciliteten uMOVE har i konkurrens erhållit medel från Strategiska forskningsområdet i vårdvetenskap (SFO-V) för att bygga upp en modern laboratoriemiljö för forskning med vårdvetenskapliga frågeställningar.

Syftet är att erbjuda forskare, lärare, studenter och kliniker främst inom vårdvetenskap en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende.

NVS fyslab för undersökning av rörelse och beteendeuMOVE kommer att erbjuda möjligheter att diagnostisera, utvärdera behandling, identifiera biomarkörer samt förhindra eller förutsäga utvecklingen vid olika tillstånd och sjukdomar med hjälp av rörelseanalys i kombination med kognitiva och andra psykologiska mätmetoder.

uMOVE är ett samarbete mellan flera institutioner och verksamheter vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Samarbetspartners:

  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Funktion Hälsoprofessioner, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Tema Barn och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset

Erika Franzén, docent vid Sektionen för fysioterapi vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är scientific director.