Publicerad: 2023-03-08 06:34 | Uppdaterad: 2023-03-08 15:49

Ny karriärväg skapad för specialister inom forskningsinfrastruktur

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Dagens forskning kräver ofta tekniskt avancerade metoder och verktyg. Det ställer höga krav på medarbetarnas kompetens. Trots behovet har det saknats karriärvägar i Sverige för individer som är intresserade av den teknik- och metodutveckling som krävs för att driva och utveckla framtidens forskningsinfrastrukturer. Men med start den 1 april 2023 finns en sådan karriärväg på KI – potentiellt den första i landet.

Portrait of Karin Dahlman-Wright.
Professor Karin Dahlman-Wright. Foto: Gustav Mårtensson

– Jag är oerhört glad att KI nu har en tydlig karriärväg för de medarbetare som väljer att bidra med sin kompetens och erfarenhet inom teknisk och metodologisk service. Det råder ingen tvekan om att forskningsinfrastrukturer ökar i betydelse inom forskningen, så också den medicinska, säger KI-professorn Karin Dahlman-Wright, som har lett arbetet med att ta fram den nya karriärvägen.

KI driver flera forskningsinfrastrukturer som biobanker, register, högsäkerhetslaboratorier, bild- och röntgenanläggningar och spetstekniker för att studera till exempel arvsmassa och proteiner i detalj. Dessa verktyg används dagligen av lärare och forskare och sysselsätter dussintals andra medarbetare som driver och underhåller infrastrukturerna. Många forskargrupper har också behov av specialister med teknisk och metodologisk kompetens inom gruppen.

Internationellt finns det karriärvägar inom forskningsinfrastruktur sedan en tid tillbaka. Men i Sverige har det i stort saknats liknande möjligheter, något som beskrivits som en brist för forskningens förutsättningar.

Två nya befattningar

Därför har KI nu etablerat en ny karriärväg för medarbetare som är intresserade av tekniska och metodologiska aspekter av forskning. Två befattningar skapas: forskningsinfrastrukturspecialist och senior forskningsinfrastrukturspecialist. Anställningarna kan bli aktuella både inom centrala forskningsinfrastrukturer och i enskilda forskargrupper.

För att anställas som forskningsinfrastrukturspecialist krävs uppvisad vetenskaplig, teknisk och metodologisk skicklighet samt en doktorsexamen eller utländsk motsvarighet.

För att anställas som senior forskningsinfrastrukturspecialist krävs samma som ovan plus bland annat god teknisk och metodologisk självständighet samt bred och djup kompetens inom ett flertal tekniker/metoder med inriktning mot både service och utveckling.

Bedömningskriterier

Fullständiga bedömningskriterier för tjänsterna finns att läsa i föreskrifterna för andra anställningar än läraranställningar.

Håll utkik efter utlysningar för de nya anställningarna från och med 1 april.