Publicerad: 2024-03-19 16:33 | Uppdaterad: 2024-03-27 18:34

Olof Akre ny direktör för FoUU på Karolinska Universitetssjukhuset

Porträtt av Olof Akre i grön skjorta.
Olof Akre. Foto: Ateljé Uggla.

Olof Akre, professor vid Karolinska Institutet och verksamhetschef vid Tema Cancer, blir ny direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset. Han efterträder Annika Tibell som går i pension.

Karolinska Universitetssjukhuset har just utsett Olof Akre till ny FoUU-direktör (forskning, utbildning och utveckling). 

Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson. Foto: Martin Stenmark.

– Välkommen Olof Akre till ett angeläget och viktigt uppdrag – jag ser fram mot ett nära och givande samarbete. Och stort tack till Annika Tibell, som avgår som FoUU den 1 maj och som under sina år på den här positionen lett arbetet med sjukhusets forskning, utbildning och utveckling på ett mycket klokt och framgångsrikt sätt. Inte minst var vår samverkan kring forskning och utbildning av stor betydelse under åren med pandemin och Annikas roll och insatser i de sammanhangen var synnerligen värdefulla, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.

I nära samarbete med Karolinska Institutet är FoUU-staben drivande i sjukhusets utveckling mot framtidens hälso- och sjukvård. 

– Att få synergi i forskning, utbildning och utveckling mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, två stora organisationer som är olika huvudmän, är en stor utmaning. Det gäller att driva frågor på rätt nivå i organisationerna och att lämna stor frihet under ansvar till dem som utför forskningen och utbildningen. Forskningen måste vara fri för att nå resultat, säger Olof Akre, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet och nyutnämnd direktör för Forskning, Utbildning och Utveckling, FoUU, på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Infrastruktur för forskning

Den nya direktören betonar vikten av att skapa en infrastruktur som gör det lätt att bedriva forskning. Det kräver att hela organisationen är involverad, ända ut i mottagningsrummen och på avdelningarna.

– I universitetssjukhusets uppdrag ingår inte bara att ge vård enligt riktlinjer. Vi ska också utveckla vården och ge den allra senaste behandlingen inom ramen för studier, säger Olof Akre.

Tillförordnade sjukhusdirektören Patrik Rossi har lyft fram forskning och samarbetet med Karolinska Institutet som en viktig del av sjukhusets framtid.

Patrik Rossi
Patrik Rossi. Foto: Stefan Zimmerman.

– Vi ska vara ett av världens smartaste sjukhus. För att ge varje enskild patient bästa möjliga vård måste vi integrera forskning och sjukvård. Olof Akre kommer att vara en viktig person i det arbetet och han är helt rätt person att leda FoUU, säger Patrik Rossi. 

Olof Akre tar över efter Annika Tibell som går i pension den 1 maj. Han tillträder sin nya tjänst den 22 april.