Publicerad: 2022-09-12 09:26 | Uppdaterad: 2022-09-18 01:54

Avtal tecknat med den digitala forskningsinfrastrukturen EBRAINS

En hjärna och datakod.
EBRAINS är en vidareutveckling av the Human Brain Project. Illustration: Gerd Altmann Pixabay/Pixabay (CC0).

Karolinska Institutet har tecknat samarbetsavtal med den europeiska forskningsinfrastrukturen EBRAINS, som erbjuder digitala verktyg och tjänster för forskning om hjärnan. Syftet är både att ge KI:s forskare tillgång till ny digital teknik och resurser i framkant och att bidra till att vidareutveckla EU:s kraftsamling inom neurovetenskap.

Collage: Porträtt av Sten Grillner och Daniel Lundqvist
Sten Grillner och Daniel Lundqvist. Foto: Bildmakarna

–  EBRAINS är en vidareutveckling av EU-flaggskeppet the Human Brain Project som startade 2013 och där KI var en av initiativtagarna. Det är viktigt att vi nu skördar frukterna av det arbetet och samtidigt hjälper till med att bygga framtiden för europeisk infrastruktur för hjärnsimulering och neuroinformatik, säger Sten Grillner, professor vid institutionen för neurovetenskap.

KI blir genom det ingångna avtalet en så kallad associate member i EBRAINS och kommer att delta via den nationella noden EBRAINS Sweden, som leds av KTH. Genom avtalet får KI:s forskare bland annat tillgång till:

  • Resurser för att dela, integrera och lagra hjärndata.
  • Programvaror för hjärnsimulering, analys och modellering.
  • Olika hjärnatlas för mus och människa i 2D och 3D.
  • Verktyg för nätverkande med andra användare av EBRAINS.

– EBRAINS möjliggör och underlättar för forskare att systematiskt lagra, kombinera, sammanställa och samarbeta kring multimodala imaging-data från en rad olika avbildningsmetoder och djurmodeller. EBRAINS förbättrar därigenom forskarnas möjlighet att dra nytta av och bidra till internationella, nationella och regionala bildresurser, vilket ökar både konkurrenskraft, samverkan och finansieringsmöjligheter för hjärnforskningen vid KI, säger Daniel Lundqvist, chef för neuroavdelningen vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Sköts lokalt av INCF

Samordningen av KI:s medlemskap i EBRAINS kommer att skötas av INCF-kansliet vid institutionen för neurovetenskap. INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility) är en organisation som främjar datadelning, standarder och utbildning inom neuroinformatik och spänner över 30 länder på fyra kontinenter i världen.

Porträtt av Paweł Świeboda.
Paweł Świeboda. Foto: EBRAINS

Bland EBRAINS medlemsorganisationer finns utöver KI och KTH exempelvis schweiziska EPFL Lausanne, Universitetet i Oslo och Charité i Berlin. EBRAINS är en icke vinstdrivande organisation som lyder under belgisk lagstiftning.

– Vi är glada över att kunna välkomna Karolinska Institutet. Det för med sig en gedigen erfarenhet av att integrera klinisk forskning och grundforskning inom ett brett verksamhetsområde, inklusive forskning på cellulär och molekylär nivå och studier av komplexa mekanismer som ligger bakom kognition och beteende, säger Paweł Świeboda, VD för EBRAINS.

EBRAINS i korthet

EBRAINS är en ny digital forskningsinfrastruktur, skapad av det EU-finansierade Human Brain Project (HBP), för att främja hjärnrelaterad forskning och för att hjälpa till att översätta de senaste vetenskapliga upptäckterna till innovation inom medicin och industri, till gagn för patienter och samhället.

Den bygger på banbrytande neurovetenskap och erbjuder ett omfattande utbud av hjärndataset, atlaser, modellerings- och simuleringsverktyg, enkel tillgång till högpresterande datorresurser och till robotik och neuromorfa plattformar.

Alla akademiska forskare har öppen tillgång till EBRAINS toppmoderna tjänster. Forskare från den privata sektorn är också mycket välkomna att använda plattformen under särskilda avtal. EBRAINS ingår i färdplanen för ESFRI, en organisation som arbetar strategiskt för att stärka europeisk forskningsinfrastruktur.