Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Den 12 april presenterades den interna utredningen av fryshaveriet under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden vid Karolinska Institutet. Utredningen har letts av KI:s säkerhetschef och den pekar på tydliga tekniska såväl som organisatoriska brister. Sammantaget orsakade en kedja av dessa brister det haveri som ledde till att forskningsmaterial förstördes och år av forskningsarbete gick förlorat. Utredningen rekommenderar en rad åtgärder med tydliga mandat för att genomföra förbättringsarbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank vid Uppsala universitet, är ordförande för den externa grupp som ska granska haveriutredningens rapport och slutsatser efter fryshaveriet i Neo. Den externa granskningsgruppen består av fyra av KI oberoende experter. De ska lämna sin slutrapport till rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Barntumörbanken är en nationellt förankrad genomisk biobanksinfrastruktur inom barncancerområdet som verkar för att främja forskning om barntumörer. Inom projektet Genomic Medicine Sweden (GMS) Barncancer får Barntumörbanken vid KI och institutionen för onkologi-patologi 5,13 Mkr från regeringen.
Nyheter
En ny svensk biobankslag börjar gälla den första juli i år. Lagen väntas göra det enklare att använda biobanker – det vill säga samlingar av prov tagna från människor eller foster – och kan underlätta vid forskningssamarbeten.
Nyheter
Gruppen av expertkoordinatorer på Centrum för hälsokriser fortsätter växa. Expertkoordinatorerna driver arbetet inom sitt respektive kompetensområde. Senast i raden av kompetensområde som läggs till centrumet är laboratorie- och diagnostikberedskap, i form av expertkoordinatorn Jessica Alm.
Nyheter
Doktoranden Anthony Larsson disputerar den 12 december 2018 på Karolinska Institutet med en avhandling om biobankssatsningen BBMRI.se som avvecklades av Vetenskapsrådet efter en utredning. I sin avhandling beskriver Anthony Larsson varför satsningen misslyckades. Men hans arbete började under helt andra premisser.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11