Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
En ny svensk biobankslag börjar gälla den första juli i år. Lagen väntas göra det enklare att använda biobanker – det vill säga samlingar av prov tagna från människor eller foster – och kan underlätta vid forskningssamarbeten.
Nyheter
Gruppen av expertkoordinatorer på Centrum för hälsokriser fortsätter växa. Expertkoordinatorerna driver arbetet inom sitt respektive kompetensområde. Senast i raden av kompetensområde som läggs till centrumet är laboratorie- och diagnostikberedskap, i form av expertkoordinatorn Jessica Alm.
Nyheter
Medarbetarundersökningen är den första som har genomförts sedan etableringen av Facility Management (FM), 2018. Undersökningen gav alla anställda i Biomedicum möjlighet att besvara 18 frågor om FM:s service och support. Vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Doktoranden Anthony Larsson disputerar den 12 december 2018 på Karolinska Institutet med en avhandling om biobankssatsningen BBMRI.se som avvecklades av Vetenskapsrådet efter en utredning. I sin avhandling beskriver Anthony Larsson varför satsningen misslyckades. Men hans arbete började under helt andra premisser.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08