Publicerad: 2023-04-04 10:24 | Uppdaterad: 2023-04-04 16:36

Jessica Alm är ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, i laboratorie- och diagnostikberedskap

Kvinna i vit rock i ett laboratorium håller en ställning med provrör
Jessica Alm på NPC Foto: Andreas Andersson

Gruppen av expertkoordinatorer på Centrum för hälsokriser fortsätter växa. Expertkoordinatorerna driver arbetet inom sitt respektive kompetensområde. Senast i raden av kompetensområde som läggs till centrumet är laboratorie- och diagnostikberedskap, i form av expertkoordinatorn Jessica Alm.

Centrum för hälsokriser har valt att strukturera delar av sitt arbete utifrån en grupp av expertkoordinatorer inom olika områden. Koordinatorerna arbetar deltid på centrumet och behåller under övrig tid sitt ordinarie arbete. Det ger en ovärderlig förankring och kontaktnät inom kompetensområdet, som är till stor nytta för centrumets arbete.

Jessica Alm är ny i gruppen av koordinatorer. Hennes kompetensområde, laboratorie- och diagnostikberedskap, sträcker sig över flera frågor som blir relevanta i en hälsokris, framför allt en pandemi eller utbrott av en smittsam sjukdom. Det handlar om labb och testkapacitet, sekvensering, och mycket mer.

Olika forskningsområden, samma röda tråd

I grunden är Jessica utbildad cellbiolog, och har disputerat i ortopedi och traumatologi vid Åbo universitet, där hon var med och satte upp Finlands första labb för mesenkymala stamceller. Hon har sedan 2012 arbetat inom olika forskningsverksamheter på KI, i Åbo, och som gästforskare i Boston. Medan forskningsfälten varierat mellan ortopedi, regenerativ medicin, immunologi och genetik, har den röda tråden varit translationell forskning, diagnostik och kvalitetssäkrade laboratorieprocesser med patientprover i fokus. Genom dessa erfarenheter blev hon våren 2020 engagerad i olika ansvarsroller på Nationellt pandemicenter (NPC) på KI.

Sedan 2021 är Jessica enhetschef på NPC. NPC bildades under våren 2020, när man på fyra veckor ställde om ett forskningslabb och byggde upp en storskalig diagnostikverksamhet för att kunna bistå Sverige med analyser av förekomsten av covid-19 genom nukleinsyrapåvisning av SARS-CoV-2. Under 2021 gick man på NPC från diagnostik till storskalig sekvensering av SARS-CoV-2 för att bidra till den nationella övervakningen av virusets utveckling. Sedan dess har fler än 135 000 helgenomsekvenseringar av SARS-CoV-2 genomförts. Det motsvarar 60% av all covid-19-sekvensering i Sverige. Samtidigt har en nationell biobank för covid-19 etablerats som idag innehåller över 1.5 miljoner prover, och NPC har haft uppdrag som nationellt beredskapslaboratorium.

Universitetens roll i kriser en hjärtefråga

- Covid-19 pandemin var det ultimata testet som belyste svaga punkter och förbättringsområden gällande laboratorieberedskap och samordning mellan olika aktörer, men även visade exempel på framgångsrik samverkan när viljan och modet finns. Jag vill ta till vara dessa erfarenheter och hitta sätt att bibehålla och bygga vidare på dessa samarbeten så att vi står bättre rustade i nästa kris. Här ser jag universitetens roll som samhällsresurs vid kiser som en hjärtefråga. Jag ser verkligen fram emot att jobba vidare på frågeställningarna som del av det interdisciplinära team av expertkoordinatorer som Centrum för hälsokriser byggt upp, säger Jessica.