Publicerad: 2024-03-05 10:35 | Uppdaterad: 2024-03-26 10:16

Extern granskningsgrupp tillsatt för utredning av fryshaveriet

Bild på glastrappor inomhus.
Foto: Erik Flyg.

Anna Beskow, chef för Uppsala Biobank vid Uppsala universitet, är ordförande för den externa grupp som ska granska haveriutredningens rapport och slutsatser efter fryshaveriet i Neo. Den externa granskningsgruppen består av fyra av KI oberoende experter. De ska lämna sin slutrapport till rektor Annika Östman Wernerson.

I ett tidigt skede av utredningen om fryshaveriet på Neo framfördes önskemål om att en extern och oberoende granskningsgrupp skulle tillsättas. 

Dess uppgift skulle vara att gå igenom och analysera den interna haveriutredningens rapport och arbetsprocess. Detta för att kvalitetssäkra och säkerställa att den interna rapporten är komplett och korrekt.

Nu är den externa granskningsgruppen tillsatt och består av fyra från KI och Karolinska Universitetssjukhuset oberoende nationella och internationella ledamöter. 

Granskningsgruppens sammansättning:

Porträtt av Anna Beskow, ordförande för den externa granskningsgruppen.
Anna Beskow, ordförande för den externa granskningsgruppen. Foto: Jon-Sverre Schanche.
  • Anna Beskow, chef, Uppsala Biobank (ordförande)
  • Andrea Wutte, kvalitetsansvarig vid BBMRI-ERIC (den europeiska organisationen för biobanker)
  • Professor Mikael Wiberg, medicinskt sakkunnig, Umeå universitet och Region Västerbotten 
  • LLM (Master of Laws) Dino Salagic, biobanksjurist vid Region Östergötland

Uppdraget för den externa granskningsgruppen är att verifiera och granska den information som samlats in och de slutsatser som haveriutredningen kommer fram till. 

Gruppen ska även ta ställning till om alla bidragande orsaker till händelseförloppet, även bakåt i tid, har beaktats samt om ytterligare utredningsarbete behövs. 

Den externa granskningsgruppen kan även begära in ytterligare utredningar och undersökningar vid behov, och därefter redovisa sina iakttagelser, slutsatser och förslag till åtgärder i en skriftlig rapport.

Leder slutförandet av interna rapporten

Anna Beskow, ordföranden i den externa granskningsgruppen, deltar i slutförandet av den interna rapporten med ansvar för det som går vidare till den externa granskningsgruppen. 

Den externa granskningsgruppen påbörjar sitt arbete när haveriutredningen lämnar sin rapport. Det vill säga (uppdaterat 240326) preliminärt i mitten av april månad. Professor Matti Sällberg, dekan vid KI Syd, är den externa gruppens kontaktperson under utredningen.

Nyligen har även IVO (Inspektionen för vård och omsorg) öppnat ett ärende för tillsyn med anledning av fryshaveriet och har begärt att få ta del av den interna haveriutredningens rapport.