Publicerad: 2015-06-04 13:49 | Uppdaterad: 2015-06-04 14:00

Omfattande studie över risk att dö inom fem år

Forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet har studerat risken att dö inom närmaste fem åren och dessutom utvecklat en unik hälsoriskkalkylator. De har använt en av världens största studiematerial, UK Biobank, innehållande data från nära en halv miljon personer. Resultaten väntas få stora användningsområden inom såväl samhälle som forskning.

– Vi visar att man via några få enkla frågor kan förutspå risken för att dö inom fem år med större säkerhet än något annat sätt vi känner till idag. Vi tror vår studie, och den tillhörande riskkalkylatorn, kommer att bli ett viktigt verktyg för ett brett fält av forskare, men även för läkare, beslutfattare och allmänhet, säger Erik Ingelsson, professor vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien som nu publiceras i tidskriften The Lancet.

UK Biobank innehåller insamlade data, hela 655 variabler, från runt en halv miljon britter 40-70 år. Tidigare studier har genomförts av sambanden mellan en eller några få riskfaktorer och risken för framtida död, dock ingen baserad på ett så omfattande datamaterial.

Med hjälp av en datoralgoritm har Erik Ingelsson och hans kollega Andrea Ganna vid Karolinska Institutet också plockat fram den kombination av enkätfrågor som hade allra högst träffsäkerhet för att räkna ut en persons så kallade Ubble-ålder, alltså om risken att dö är lägre än för genomsnittet personer med samma kön och ålder. Tillsammans med webbtekniker och designers har forskarna sedan utvecklat ett enkelt och användarvänligt verktyg för att åskådliggöra resultaten samt för att kunna räkna ut risken att dö närmaste fem åren respektive Ubble-åldern.

Arbetet har finanserats med av anslag från Vetenskapsrådet samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Publikation

5 year mortality predictors in 498 103 UK Biobank participants: a prospective population-based study
Andrea Ganna, Erik Ingelsson
The Lancet, published online 03 June 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60175-1