Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att upptäcka patogener. Studiens resultat som publicerats i Science Advances kan bana väg för ett enkelt elektroniskt test som snabbt och billigt kan identifiera olika smittämnen.
Nyheter
Hon var med redan i en av expertgrupperna som bildades på KI under covid-19-pandemin, och som var en av föregångarna till det som sedan blivit Centrum för hälsokriser. Nu är Hedvig Glans ny i teamet av expertkoordinatorer på centrumet, där hon kommer att använda sin kliniska och akademiska erfarenhet för att bygga upp centrumets kompetens inom utbrottsberedskap och respons kring infektionssjukdomar.
Nyheter
Den nuvarande pandemin visar hur snabbt felaktig hälsoinformation kan spridas. Det finns dock effektiva sätt för att motverka osanningar, visar en ny studie om strategier för hälsokommunikation vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften BMJ Global Health. Studien, som fokuserat på missuppfattningar om tyfoidfeber i Sierra Leone, tyder också på att det är mer effektivt att nämna och därefter korrigera felaktiga påståenden än att enbart tillhandahålla vetenskapliga fakta.
Nyheter
Unga människor riskerar att bli allvarligt sjuka i tuberkulos och sprida sjukdomen vidare. Därför har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kartlagt vilka faktorer som påverkar behandlingsresultatet hos 10–24-åringar med tuberkulos i Brasilien, där sjukdomen ökar. För att hantera den globala tuberkulosepidemin behövs större fokus på denna åldersgrupp i nationella och internationella program, menar forskarna bakom studien, som publiceras i The Lancet Global Health.
Nyheter
En litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska spridningen av virus som sars-cov-2. Resultatet, som publicerats i tidskriften Mayo Clinic Proceedings, stödjer användningen av munskydd för att minska spridningen av det nya coronaviruset, enligt forskarna.
Nyheter
Under utbrottet av det nya coronaviruset bidrar många forskare vid Karolinska Institutet med sin kompetens och sina synpunkter till medier och allmänhet. Att dela med sig av sin kunskap är viktigt. Men forskare har också ett särskilt ansvar att bygga sina argument på fakta och att vara tydliga även med vad man inte vet, konstaterar Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet och sammankallande för KI:s expertgrupp för covid-19.
Nyheter
KI-forskare har tillsammans med kollegor i Schweiz tagit fram en matematisk modellering som visar att spridningen av det nya coronaviruset kan komma att dämpas i sommar för att sedan återkomma i höst och vinter. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Swiss Medical Weekly.
Nyheter
Personer som injicerar droger och är kvinnor, hemlösa eller använder amfetamin delar oftare sprutor med varandra – och har ökad risk att infekteras med leversjukdomen hepatit C. Men tidig kontakt med ett sprututbytesprogram kan ha skyddande effekt. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.
Nyheter
Hallå där Knut Lönnroth, professor vid institutionen för global folkhälsa och ansvarig för KI:s nya Centrum för forskning om tuberkulos ... varför startar KI ett TBC-centrum?
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11