Publicerad: 2020-08-03 15:20 | Uppdaterad: 2020-08-03 16:36

Munskydd av tyg kan minska smittspridningen av sars-cov-2

Ansiktsmask
Foto: Getty Images

En litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska spridningen av virus som sars-cov-2. Resultatet, som publicerats i tidskriften Mayo Clinic Proceedings, stödjer användningen av munskydd för att minska spridningen av det nya coronaviruset, enligt forskarna.

Juan Jesus Carrero, portrait.
Juan Jesus Carrero. Foto: Stefan Zimmerman

– Vi har inte direkta bevis på att munskydd minskar överföringen av sars-cov-2 eftersom det skulle kräva en randomiserad klinisk prövning som vore oetisk att genomföra. Men den litteratur som vi funnit visar tydligt att munskydd kan minska spridningen av virus och skydda bärarna, några av dem mycket effektivt. Dessa bevis bör vara mer än tillräckliga för att rekommendera användningen av munskydd, särskilt med tanke på svårigheten att kontrollera den pågående pandemin, säger Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. 

Forskargruppen fann 25 publicerade artiklar som jämförde de filtrerande egenskaperna hos tygmunskydd i olika utförande och olika material. Testerna bakom de olika artiklarna hade gjorts på olika sätt och med olika metoder vilket gjorde dem svåra att jämföra. Endast ett fåtal av studierna följde de medicinska standard som finns för att certifiera skyddsutrustning för vården. Trots detta visar resultaten att vissa munskydd av tyg ger en betydande minskning av spridningen av partiklar till omgivningen och minskar mängden partiklar som andas in, menar forskarna. 

Flera lager fungerar bättre

– Det kan tyckas ologiskt att ett vävt tyg, där utrymmet mellan trådarna är synligt för blotta ögat, kan blockera så små partiklar som aerosoler, men data visar entydigt att så är fallet. Även enstaka lager blockerar vissa partiklar och flera lager fungerar bättre. Vår bedömning är att användningen av munskydd bör vara en nyckelkomponent för att minska spridningen av covid-19, vilket är i linje med de nuvarande rekommendationerna från WHO och amerikanska CDC, säger Juan Jesus Carrero.

Samma forskargrupp publicerade en kommentar i tidskriften Annals of Internal Medicine i slutet av maj där de rekommenderade användningen av ansiktsmask för allmänheten. Samtidigt betonar forskarna vikten av en fortsatt god handhygien, social distansering och desinfektering av allmänna ytor. 

Bomull och flanell skyddar bäst

De material som visade sig skydda bäst var muslin, bomull och flanell, helst i tre till fyra lager, och med en trådtäthet av minst 100 TPI (trådar per tum). I detta utförande kunde vissa munskydd av tyg minska partikelspridning i samma omfattning som medicinska munskydd.  

– Trots att det är obligatoriskt eller rekommenderat att använda munskydd i stora delar av världen, så har inte alla råd eller tillgång till engångsmunskydd eller medicinska munskydd. Användningen av medicinska engångsmasker hotar hälso- och sjukvårdens och andra högriskarbetares tillgång till personlig skyddsutrustning, säger Juan Jesus Carrero.

Rekommendationer för tillverkare

Forskarna har sammanställt rekommendationer för tillverkare och för dem som väljer att göra sina egna ansiktsmasker, inklusive grafiska beskrivningar som symönster och instruktioner för hur de ska användas och tvättas. Materialet finns på engelska på webbplatsen clothmasks.ca och översätts nu till andra språk.

Forskningen genomfördes i samarbete mellan Leiden University Medical Center, Leiden, Holland; Francis Crick Institute, London, England; The George Institute for Global Health, Sydney, Australien; Munich General Hospitals, University of Erlangen-Nürnberg, München, Tyskland; Arbor Research Collaborative for Health, Ann Arbor, Michigan, USA; Baylor College of Medicine, Houston, USA.

Publikationer

Forgotten Technology in the COVID-19 Pandemic: Filtration Properties of Cloth and ClothFace masks: A Narrative Review,” Catherine M Clase, Edouard L Fu, Aurneen Ashur, Rupert CL Beale, Imogen A Clase, Myrna B Dolovich, Meg J Jardine, Meera Joseph, Grace Kansiime, Johannes FE Mann, Roberto Pecoits-Filho, Wolfgang C Winkelmayer and Juan J Carrero, Mayo Clinic Proceedings, 31 juli 2020, doi: 10.1016/j.mayocp.2020.07.020

Cloth Face Masks May Prevent Transmission of COVID-19: An Evidence-Based, Risk-Based Approach,” Catherine M Clase, Edouard L Fu , Meera Joseph, Rupert C L Beale, Myrna B Dolovich, Meg Jardine, Johannes F E Mann, Roberto Pecoits-Filho, Wolfgang C Winkelmayer and Juan J Carrero, Annals of Internal Medicine, 22 maj 2020, doi: 10.7326/M20-2567.