Publicerad: 2019-05-22 12:30 | Uppdaterad: 2021-02-25 16:47

Tidig kontakt med sprututbytesprogram minskar hepatit C-smitta

Personer som injicerar droger och är kvinnor, hemlösa eller använder amfetamin delar oftare sprutor med varandra – och har ökad risk att infekteras med leversjukdomen hepatit C. Men tidig kontakt med ett sprututbytesprogram kan ha skyddande effekt. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Portrait of Martin Kåberg, credit: Tea Kåberg.
Martin Kåberg är läkare och forskare vid institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Tea Kåberg.

– Våra resultat indikerar att förebyggande åtgärder och skadereducerande insatser som sprututbyte måste tillgängliggöras i ett tidigt skede för att minska spridningen av hepatit C, säger Martin Kåberg, överläkare och doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge och även medicinskt ansvarig för sprututbytesprogrammet vid Beroendecentrum Stockholm.

Hepatit C är en virusinfektion som sprids via blodet, exempelvis genom icke-sterila sprutor, och är klassad som anmälningspliktig i smittskyddslagen. Ett välkänt symtom är att huden och ögonvitorna i vissa fall blir gula, vilket bidragit till benämningen gulsot. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt upp ett mål att eliminera hepatit C till år 2030. Något som enligt Martin Kåberg kräver ökad kunskap om förekomst och spridning bland personer som injicerar droger, som är den grupp som är mest utsatt för risk att smittas.

Särskilt hög risk

I avhandlingens fyra delstudier kunde forskarna bland annat konstatera att ungefär hälften av deltagarna i Stockholms sprututbytesprogram smittas med hepatit C inom två till fem år efter injektionsdebut. Vid första besöket hos sprututbytesprogrammet var det dessutom många som inte kände till att de var smittade. Särskilt hög risk att bli infekterade av hepatit C hade kvinnor, hemlösa och de som injicerade amfetamin.

– Men över tid kunde vi notera en signifikant minskning av injektionsriskbeteendet hos deltagarna på sprututbytet. Med tiden har sprututbytet nått ett större antal individer som inte redan är infekterade av hepatit C i samband med första besöket, vilket skapar möjlighet att förebygga smittspridning. En viktig preventiv insats är såklart också att erbjuda behandling mot drogberoendet, säger Martin Kåberg.

Huvudhandledare för det aktuella avhandlingsarbetet har varit Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Huddinge. Disputationen äger rum fredag den 24 maj 2019. Forskningen har finansierats med anslag från Region Stockholm.

Doktorsavhandling

Hepatitis C in people who inject drugs in the Stockholm needle exchange program: incidence, spontaneous clearance and change in risk behaviour

Martin Kåberg, Karolinska Institutet 2019

ISBN: 978-91-7831-430-0