Publicerad: 2023-03-27 17:07 | Uppdaterad: 2023-03-29 14:43

Utbrottsberedskap och respons, nytt expertkoordinatorområde på Centrum för hälsokriser

Portrait of Hedvid Glans
Foto: Andreas Andersson

Hon var med redan i en av expertgrupperna som bildades på KI under covid-19-pandemin, och som var en av föregångarna till det som sedan blivit Centrum för hälsokriser. Nu är Hedvig Glans ny i teamet av expertkoordinatorer på centrumet, där hon kommer att använda sin kliniska och akademiska erfarenhet för att bygga upp centrumets kompetens inom utbrottsberedskap och respons kring infektionssjukdomar.

När covid-19-pandemin nådde Sverige våren 2020 hade Hedvig Glans en central roll i arbetet att hantera sjukdomen, som kliniskt aktiv infektionsläkare och chef för slutenvården Huddinge, på infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Tack vare sina gedigna erfarenheter från det kliniska arbetet inom sjukvården kunde hon bidra med sin kunskap om de okända aspekterna av nya smittsamma sjukdomar och hur man behandlar patienter med högsmittsamma agents, till KI:s arbete under pandemin.

Hennes huvudsakliga forskningsområde är parasitsjukdomen leishmaniasis och hösten 2022 försvarade hon sin avhandling; Cutaneous leishmaniasis - treatment and genetic mechanisms affecting outcome.

Förbättra kunskapen om beredskap kring utbrott

Nu vill Hedvig bygga vidare på arbete och erfarenheter från pandemin, i sin roll som expertkoordinator på Centrum för hälsokriser.

- Jag vill förbättra kunskapen om beredskap kring utbrott av kända och okända smittor, samt skapa forum där olika forskningsområden kan interagera för att öka forskningen kring kommande okända utbrott, stora som små. Genom Centrum för hälsokriser har jag möjlighet att samarbeta brett med kollegor inom flera ämnesområden som är relevanta för hälsokriser. Jag uppskattar verkligen att centrumet har den här typen av helhetsgrepp på hälsokriser, hur de hanteras och hur vi bygger upp den bästa beredskapen inför framtiden, säger Hedvig.

Idag är Hedvig sektionschef för slutenvården på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och anknuten till forskning på Institutionen för medicin Solna, på KI. Hon har tidigare arbetat som medicinsk expert inom infektionsmedicin på Socialstyrelsen och infektionsläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hälsokriser kräver interdisciplinära kunskaper och samarbeten

Med sin breda kompetens och erfarenhet inom såväl kliniska, som akademiska och samhällsaspekter av infektionssjukdomar är Hedvig utmärkt i rollen som expertkoordinator. Centrum för hälsokriser sätter stort värde på experternas breda kompetens och förmåga att utforska ämnet hälsokriser inte som isolerade engångshändelser, utan som sammanlänkade och nyanserade skeende som kräver interdisciplinära kunskaper och samarbeten för att hanteras och förebyggas.