Publicerad: 2023-09-06 20:00 | Uppdaterad: 2023-09-07 10:45

Ny metod banar väg för snabb och billig detektering av smittämnen

Bild av ett mikroskop där händer som håller i och undersöker ett prov syns i bild
Foto: Chokniti Khongchum Pixabay

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att upptäcka patogener. Studiens resultat som publicerats i Science Advances kan bana väg för ett enkelt elektroniskt test som snabbt och billigt kan identifiera olika smittämnen.

Snabb upptäckt av olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, patogener, är en viktig nyckel för att kunna ställa diagnos. I den nya studien visar forskarna nu hur de har utvecklat en metod för att detektera patogener i kliniska prover.

Vicent Pelechano
Vicent Pelechano. Foto: Ryan Hull

– Jag är försiktigt optimistisk om teknikens potential att upptäcka en rad patogener i verkliga miljöer. Genom att kombinera molekylärbiologi och elektronik banar vi väg för ett snabbt och billigt detektionsverktyg, säger sisteförfattaren Vicent Pelechano, docent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. Han fortsätter:

– Genom att använda prisvärd och massproducerad elektronik har den nya metoden potential att fungera som en grund för utveckling av ett test som kostar omkring 50 kronor och ger svar inom en timme.

Bygger på tidigare forskning

Arbetet är en vidareutveckling av tidigare forskning som resulterat i ett diagnostiskt test för covid-19. Forskarna utreder nu hur den nya metoden kan implementeras i sjukvården och planerar även att undersöka andra användningsområden som miljöövervakning, livsmedelssäkerhet och testning av antibiotikaresistens.

Studien är huvudsakligen finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Författarna har fyllt i en patentansökan för den utvecklade teknologin. Viktiga samarbetspartners är Rutgers University och Stanford Genome Technology Center.

Publikation

Digital assay for rapid electronic quantification of clinical pathogens using DNA nanoballs”, Muhammad Tayyab, Donal Barrett, Gijs van Riel, Shujing Liu, Björn Reinius, Curt Scharfe, Peter Griffin, Lars M. Steinmetz, Mehdi Javanmard, Vicent Pelechano, Science Advances, online 6 september 2023.