Publicerad: 2020-03-20 16:07 | Uppdaterad: 2020-04-02 14:48

Troligt med pandemi som går i vågor visar ny analys

Foto: Getty Images

KI-forskare har tillsammans med kollegor i Schweiz tagit fram en matematisk modellering som visar att spridningen av det nya coronaviruset kan komma att dämpas i sommar för att sedan återkomma i höst och vinter. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Swiss Medical Weekly.

Jan Albert. Foto: Martin Stenmark

– Bara för att en nedgång kommer kan vi inte dra slutsatsen att pandemin är över eftersom en sådan nedgång kan vara tillfällig och bero på en kombination av preventionsåtgärder och säsongsvariationer i hur viruset sprids. I stället kan man se det som en möjlighet att förbereda sjukvårdssystemen och satsa på utveckling av vacciner och antivirala läkemedel, säger Jan Albert, professor i smittskydd vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på Karolinska Institutet.

I modelleringen har han tillsammans med forskarkollegor vid universitetet i Basel i Schweiz försökt förutsäga hur årstidsvariationer på norra halvklotet spelar in i spridningen av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2). Detta genom att ta hänsyn till att virusets spridning sannolikt visar samma säsongsvariation som närbesläktade vanliga luftvägsvirus, det vill säga att det sprids bäst på vintern.

Kan bli ny topp under vintern 2020/2021

– Ett tänkbart scenario är att det blir en topp nu i vår, en tillfällig nedgång under sommaren och sedan en till topp under vintern 2020/2021 i de delar av norra halvklotet som har fyra tydliga årstider, säger Jan Albert.

Forskarna har utgått ifrån de siffror och data som finns om SARS-CoV-2 samt fyra besläktade ”vanliga” coronavirus som benämns HKU1, NL63, OC43 och 229E. Eftersom dessa besläktade coronavirus är vanliga förkylningsvirus finns det mycket omfattande data om årstidsvariationer i deras förekomst, bland annat från Karolinska Universitetssjukhuset.

Analysen av drygt 52 000 patientprover visade att infektion med något av coronavirusen HKU1, NL63, OC43 eller 229E var tio gånger vanligare under december–april, jämfört med juli–september. Forskarna har sedan utgått från en så kallad SIR-modell, som används för att göra matematiska modelleringar av infektionssjukdomar.

Många saker som spelar in

Forskarna påpekar att det finns stor osäkerhet i de olika parametrarna som de utgått från i analysen och att man ska komma ihåg att det är just en modellering där de har försökt utforska tänkbara scenarier.

– Det finns många saker som spelar in för virusets spridning och som vi inte har kunnat ta hänsyn till, såsom vilka åtgärder som vidtas från myndighetshåll och hur väl man lyckas med isolering/karantän. Med vår analys vill vi poängtera att det är viktigt att komma ihåg säsongsvariationers potentiella inverkan när data om pandemins spridning utvärderas.

Publikation

”Potential impact of seasonal forcing on a SARS-CoV-2 pandemic”. Neher Richard A., Dyrdak Robert, Druelle Valentin, Hodcroft Emma B., Albert Jan. Swiss Medical Weekly, online 16 mars 2020, doi: 10.4414/smw.2020.20224.