Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Professor Magnus Ingelman-Sundberg har kommit på ett sätt att tillverka pyttesmå levrar, kallade leversfäroider.
Nyheter
Nedsatt kognition bland förskolebarn som fötts mycket tidigt kan förutsägas redan vid utskrivning från neonatalvården. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften JAMA Network Open.
Nyheter
Det verkar inte finnas några betydande skillnader mellan så kallad exponeringsbaserad KBT och traditionell KBT vid behandling av fibromyalgi, enligt en studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Båda behandlingsformerna gav en markant minskning av symtomen hos personer drabbade av sjukdomen. Studien är bland de största som hittills gjorts när det gäller att jämföra olika behandlingsalternativ av fibromyalgi och publiceras i tidskriften PAIN.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått det nya uppdaterade covid-19-vaccinet och kartlagt antikroppssvaret mot olika sars-cov-2-varianter. Resultaten som publicerats i The Lancet Infectious Diseases visar ett förvånansvärt starkt svar mot de nu dominerande och kraftigt muterade omikron-varianterna. [Denna nyhetsartikel har uppdaterats]
Nyheter
Lördagen den 18:e november välkomnade KI-nätverket Lifestyle4Health allmänheten till en informativ eftermiddag hos Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet. Eftermiddagen var fylld med föreläsningar, mätningar av hälsomarkörer och även praktiska ”patientfall” som deltagarna fick analysera och föreslå rekommendationer kring ändrade levnadsvanor.
Nyheter
Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade. Uppdaterad 22 december 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Följ med på en resa genom historien för att möta personerna bakom den forskning som i dag utgör institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Nyheter
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att donera 50 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Medlen ska användas till en ny professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi och ha det fullständiga namnet "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi".
Nyheter
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet är det universitet varifrån flest artiklar om fysisk aktivitet vid reumatoid artrit utgått sedan början av 2000-talet.
Nyheter
Den 21 december hölls terminens sista personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
I en värld som präglats av utmaningar och förändringar vill jag rikta ett extra stort tack till er alla. Ert engagemang och flexibilitet har varit avgörande. Njut av en välförtjänt ledighet i helgerna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Universitetsdirektören har fattat beslut om ett nytt projekt med syfte att modernisera såväl arbetssätt som arbetsplatsen för KI:s universitetsförvaltning (UF).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Året närmar sig sitt slut och rektor Annika Östman Wernerson, tillsammans med universitetsdirektör Veronika Sundström och prorektor Martin Bergö, passar på att i en julhälsning tacka medarbetare och studenter för 2023 med återseende på det nya året.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Året närmar sig sitt slut och jag, tillsammans med prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström, vill passa på att tacka er, alla medarbetare och studenter, för era viktiga insatser under 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Harald Lund, Matthew Hunt, Zerina Kurtović & Camilla Svensson med flera har publicerat en studie i Journal of Experimental Medicine. De har upptäckt en unik struktur i blod-nervbarriären i det område som kallas dorsalrotsganglierna. Studien har betydelse för hur sjukdomar drabbar nervsystemet och hur de kan behandlas.
Nyheter
Under hösten 2023 presenterade universitetsledningen nio fokusområden för KI:s framtida utveckling, stora frågor som berör alla medarbetare och studenter vid KI.
– Vår medvetna strategi har varit att försöka lyssna in och förstå vad Karolinska Institutet behöver här och nu, säger rektor Annika Östman Wernerson.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Synestesi är ett sensoriskt fenomen där ett sinnesintryck eller koncept leder till ytterligare sensoriska upplevelser. Det kan till exempel betyda att man alltid upplever en färg när man ser en viss siffra, eller att varje veckodag har en tydlig plats i ett mönster. Fenomenet är vanligare hos personer med autism men man vet inte varför.
-Vår studie är den första som visar att sambandet mellan synestesi och autism huvudsakligen är genetiskt, säger Janina Neufeld, senior forskare på KIND.
Nyheter
Från och med nästa år kommer alla anställda vid Karolinska Institutet att få ett högre friskvårdsbidrag. Det är ett skattefritt bidrag som medarbetare kan använda för att betala för olika former av fysisk aktivitet. Bidraget kommer att öka från 1 500 till 3 000 kronor per år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet, forskar om stöd för återhämtning efter behandling av matstrups- eller magsäckscancer.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Blodfettsänkande statiner skulle kunna bromsa förloppet vid Alzheimer, åtminstone för vissa patienter. Det är resultatet av en ny studie ledd från Karolinska Institutet som publicerats i Alzheimer Research and Therapy. Men forskarna är försiktiga i sina tolkningar och ser resultatet som ett första steg i en forskningsresa som så småningom kan ge svaret.
Nyheter
Stort grattis till de 2 forskare på Labmed som fått bidrag från Barncancerfonden 2024-2026.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
KI har utsett tre nya dekaner som ska tillträda sina uppdrag i januari 2024. De tre dekanerna har valts ut bland ett tiotal sökande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Internationaliseringsnämnden kan meddela att det finns medel för anslagsansökningar för att stärka samverkan inom oral hälsa och innovationer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tumörsuppressor-proteinet p53 kodas av TP53, den mest frekvent muterade genen vid cancer. I en översiktsartikel i Nature Reviews Clinical Oncology av professor Klas G Wiman och kollegor vid institutionen för onkologi-patologi beskrivs hur detta protein skulle kunna användas som mål för nya cancerterapier.
Nyheter
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa utbildar instruktörer som i sin tur utbildar så kallade ”Första hjälpare” som lär sig ingripa vid kriser som har att göra med psykisk ohälsa. Sedan starten år 2011 och fram till och med år 2023 har KI utbildat ungefär 2 800 instruktörer i hela Sverige. Instruktörerna har i sin tur utbildat 50 000 Första hjälpare som lär sig hur man känner igen och ingriper vid psykiska kriser.
Nyheter
Den 6 december publicerade EU-kommissionen namnen på utsedda experter i deras nytillsatta arbetsgrupper om vetenskapsdiplomati (science diplomacy). Maja Fjaestad, expertkoordinator på Centrum för hälsokriser och affilierad till forskning på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), är en av två svenska universitetsforskare som kommer ingå i arbetsgrupperna. Deras uppgift är att utveckla ett potentiellt framtida europeiskt ramverk för vetenskapsdiplomati.
Nyheter
Vilka var framgångarna och utmaningarna med de kliniska prövningarna av covid-19-behandling som gjordes under pandemin i Sverige? Vad har vi lärt oss för att vara bättre förberedda på framtida hälsokriser? Det var frågor som ställdes vid ett symposium och rundabordssamtal som anordnades av Centrum för hälsokriser vid KI den 14 december.
Nyheter
Efter ett halvsekel i jordnära omloppsbana är människan på väg långt ut i rymden igen. Först tillbaka till månen. Sedan Mars! För att det ska gå bra krävs mer forskning om rymdens påfrestningar på människokroppen.
Nyheter
I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. Nu har Cancerfonden fattat beslut om en extra tilldelning av anslag till tio forskare för kliniska studier. Sex av dessa är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
University of Toronto ger doktorander och postdoktorer vid KI chansen att söka till sommarkursen "Summer in Design", 10-19 juni 2024, som är en del av programmet "Medicine in Design". 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu lanserar Swelife den nya, uppdaterade och webbaserade Hälsodatavägledningen, en hälsodatavägledning ger dig som innovatör ökade möjligheter att lyckas i din strävan att förbättra individers hälsa med hjälp av data.
Nyheter
AI används i allt högre utsträckning inom vård, utbildning och forskning. AI-chattar är en del av AI-utbudet på KI och nyligen har Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) gjorts tillgänglig för alla medarbetare. Målet är att AI ska bli en del av det vardagliga arbetet för KI:s forskare, medarbetare och studenter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För KI-forskaren Ylva Trolle Lagerros erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) tidsbesparingar och texter med angivna källor, men också framtida möjligheten för forskningssamarbeten med flera länder. Hon ser också värdefulla kopplingar mellan användningen av AI-verktyg och uppdraget som lärare och forskare om digitala stöd inom hälso- och sjukvård.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För KI-doktoranden Eric Åhlberg erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) verktyg för statistiskt analysarbete och för att hantera viss administration. Hans långsiktiga mål är att AI ska bli ett validerat verktyg för forskningsresultat av hög kvalitet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För IKT-pedagogen Marcus Emas erbjuder Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) och AI nya möjligheter att bland annat effektivisera arbetet med referenshantering, litteraturlistor och att att bedöma inlämningsuppgifter. Han framhåller att AI på KI bör vara ett jämlikt verktyg och välkomnar införandet av Microsoft Copilot.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid docenturutskottets sammanträde den 24 augusti 2023 beslöt man att anta Rayomand Press och Charith Cooray som docenter i Neurologi.
Nyheter
I början av december började Rasa Sundelius som ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
MhGAP (Mental Health Gap Action Programme) är ett stödmaterial vars syfte är att stärka länders kapacitet att hantera den växande mängden psykiska, neurologiska och beroendetillstånd samt att minska behandlingsgapet. Dessa rekommendationer publicerades första gången år 2010. Den tredje upplagan av mhGAP-riktlinjerna, som återspeglar 15 års investering, täcker 11 moduler om olika psykiska tillstånd och angränsande besvär.
Nyheter
Åsa Wiksten, odontologisk radiologi, är nu utsedd till Canvas champion på institutionen för odontologi. Hon har bjudits in till alla kursrum för att påbörja arbetet att kvalitetsgranska. Totalt är det cirka 40 kurser till vårterminen 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Boka upp den 15 februari redan idag!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Överflöd av onyttig mat i samhället gör att obesitasläkaren och forskaren Ylva Trolle Lagerros arbetar i viss motvind. Men de nya läkemedlen som har kommit har gjort jobbet roligare. Parallellt har hon utvecklat appar som ger patienterna stöd.
Nyheter
I podden Innovationslandet samtalar Emma Frans med professor Peter Stenvinkel om hans kommande bok “Naturens intelligens", biologiskt åldrande och vilken nytta vi kan dra av naturens intelligens för att bättre förstå åldrande och effekterna av miljö- och klimathot på vår hälsa.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Demenssjukdomar kostar det svenska samhället omkring 80 miljarder kronor per år. Nu har EU tilldelat anslag till projektet Prominent, som ska förbättra såväl diagnostik som behandling för dessa sjukdomar. Karolinska Institutet ansvarar för projektet i rollen som koordinator.
Nyheter
IT-avdelningen utökar under 2024 programvaruportföljen med tre titlar som alla har en stor användarbas på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09