Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Johannes Asplund vid forskargruppen Övre GI kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Towards an improved survival in gastric cancer" den 25 november, 2022.
Huvudhandledare är Jesper Lagergren.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar, tilldelades forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära forskningsanslag för åren 2023-2026.

Vi gratulerar alla bidragstagarna!
Nyheter
Här sammanfattar KI:s presstjänst KI:s synlighet i internationell och svensk media.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grattis till alla forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått anlsag från Cancerfonden för åren 2023-2025.
Nyheter
Resultatet av den senaste examensenkäten visar att studenter vid KI generellt är nöjda med sin utbildning och känner sig förberedda på kommande yrkesliv. Studenternas svar i de öppna frågorna ger viktiga perspektiv och idéer till utvecklingen av utbildningen.
Nyheter
Grants Office tipsar aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Docent Ning Xu Landén, institutionen för medicin, Solna, har beviljats ​​4,2 miljoner danska kronor för forskning om sårläkning.
Nyheter
Med anledning av att alla myndigheter ska spara energi, har beslut tagits inom UF att endast juldekorera med belysning i gemensamma utrymmen, såsom lunchrum, fikarum och entréer.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Forskare från Karolinska Institutet redogör för nya insikter om hur kopparjoner hämmar aggregationen av amyloid-β-peptiden som är inblandad i Alzheimers sjukdom. Studien är publicerad i JACS Au och visar molekylära strukturer av detta komplex, vilket ger en allmän förståelse för den inverkan metalljonerna har.
Nyheter
Två forskare från institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) tilldelas medel i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har kunnat visa att nivåerna av den immunologiska signalsubstansen IL-26 är förhöjda i blodet på patienter med akut covid-19. Samtidigt kan forskarna se att de höga nivåerna av IL-26 är associerade till det kraftfulla inflammatoriska svar som kännetecknar svåra fall av sjukdomen. Fynden som presenteras i Frontiers in Immunology visar att IL-26 har potential att kunna användas som biomarkör för allvarlig covid-19.
Nyheter
Adhd-läkemedlet lisdexamfetamin kopplas till lägst risk för sjukhusinläggning och död hos personer med amfetaminmissbruk i en stor jämförelse av allmänt använda läkemedel vid substansmissbruk. Det visar en registerbaserad studie av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Östra Finlands universitet och Niuvanniemi sjukhus, publicerad i JAMA Psychiatry.
Nyheter
För att institutionen och universitetstandvården ska redovisa ett så korrekt bokslut som möjligt för årsbokslutet 2022 har ekonomienheten tagit fram en tidplan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tidigare i år startade KI:s kommitté för forskning igång ”KI Research Incubator” (KIRI) för juniora forskare. Syftet är att uppmuntra innovativa tvärvetenskapliga samarbeten och i somras kunde KIRI-Fellows för första gången söka medel för gemensamma forskningsprojekt. Tre KIRI-Fellows från institutionen för medicin Solna (MedS) har nu tillsammans med kollegor från andra institutioner fått finansiering för gemensamma postdoktorprojekt.
Nyheter
Se till att friskvårdsbidraget inte brinner inne. Rapportera dina utlägg i PA-webben nu.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Antal aktiva studenter på de olika programmen och årskullarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sammanfattning av de svar som kom in på examensenkäten för tandläkarprogrammet år 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sammanfattning av de svar som kom in på examensenkäten för tandhygienistprogrammet vårterminen år 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Arbetet med verksamhetsplanen för 2023–2025 är i sitt slutskede. Verksamhetensplanens syfte skall möjliggöra att våra uppdrag genomförs enligt regeringens mål samt KI:s egna mål, externa krav, samt att vi skall göra rätt prioriteringar. Vi skall fortsätta att utveckla verksamheten och öka kvalitén inom våra uppdrag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I en nyligen publicerad studie från forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet på Karolinska Institutet, undersöker författarna vilken roll nätverk kan spela för kroniskt sjuka i en samhällskris som COVID-19 pandemin utgjorde.
Nyheter
Elva utomeuropeiska mastersstudenter mottog Karolinska Institutets globala masterstipendier vid en årlig ceremoni i Aula Medica.
Nyheter
Ska du arrangera ett evenemang riktat till allmänheten under hösten 2023? Schemalägg det till den 2–9 oktober, 2023, och passa på att marknadsföras som en del av Nobel Calling Stockholm. Nobel Calling Stockholm bjuder på inspirerande event och lärorika möten i kunskapens anda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nio forskare från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) får dela på 29 100 000 miljoner kronor i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
Den 11 november var det återigen dags för promotionshögtid på KI när 99 nya medicine doktorer mottog sina hattar och diplom. Samtidigt uppmärksammades 17 jubeldoktorer som promoverades vid KI för 50 år sedan.
Nyheter
KI har uppdaterat sin grafiska profil för att möta tillgänglighetskraven när det gäller kontrast och läsbarhet. Färgpaletten är uppdaterad och grundfägen är mörk plommon. Logotypen finns numera även i en optimerad digital version. Typsnittet DM Sans ska användas genomgående för både digital och analog information.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Inst gemensamt, MMK
Efter att vi blivit re-certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14401:2015 förra året har vi nu påbörjat en ny treårsplan. Årets externa revision kommer att ske under en heldag den 17 november och förmiddagen den 18 november. Nytt för i år är att vi kommer att ha en ny revisor från Intertek, Peter Ljunggren.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Annika Svanström Röjvall vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Adverse effects of treatment for rectal cancer : sexual function, hormones, and bone health" den 11 november, 2022. Huvudhandledare är Josefin Segelman.
Nyheter
StratNeuro:s Bridging-anslag på konsolideringsnivå är ett finansieringsinitiativ där StratNeuro delar ut upp till två anslag på konsolideringsnivå för att stödja framstående forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Mer information finns på engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sprängningar för nya tunnelbanespår och entréer påbörjades 2020. Bygget av den nya gula tunnelbanelinjen beräknas ta ca sex- sju år att slutföra.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Sacomässan är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning.

Nu söker vi dig som student som kan stå i KI:s monter och svara på frågor om KI och om ditt program.
Nyheter
En artikel i "Dagens Nyheter" (DN), den 9 november 2022, handlar om varför fler kvinnor än män drabbas av psykisk ohälsa, så som depression och ångest. Den tar upp olika omständigheter som kan ha betydelse för varför det är så, som exempelvis hormoner, miljö, förväntningar, samt benägenhet att söka hjälp för psykiska problem. Några forskare vid Karolinska Institutet medverkade som experter vad gäller dessa olika faktorer.
Nyheter
Den 20 januari 2023 arrangeras KI:s välkomstdag för nya studenter som påbörjar en av våra grundutbildningar till våren. Nu har du som redan är student på KI möjlighet att hjälpa till och jobba under dagen. Vi söker studenter till uppdragen som studentkonferencier, studentpanel och publikvärdar.
Nyheter
Häromveckan besökte några doktorander och postdoktorer vid institutionen för biovetenskaper och näringslära Hagströmerbiblioteket. Det var mycket uppskattat. Under vårterminen planeras ett besök på Nobelmuseet, så om du är intresserad av att följa med, håll ögonen öppna för mer information.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Biovetenskaper och näringslära
Ett nytt nätverk på Karolinska Institutet ska stötta forskare som använder – eller vill använda – röntgenstrålar och neutroner i medicinsk forskning. Satsningen är kopplad till MAX IV och ESS-anläggningarna i Lund och stöds av infrastrukturnämnden (tidigare infrastrukturrådet) vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Totalt 149 KI-forskare får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.
Nyheter
I Cancerfondens senaste utlysning delades forskningsanslag ut till sju forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2025. Vi gratulerar:
Nyheter
Marika Möller är i sin grundprofession legitimerad psykolog med specialistutbildning i neuropsykologi. Från 1 november 2022 nybliven biträdande studierektor för forskarutbildningen vid KI DS!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Styrgruppen i ANA Futura har beslutat att utrusta videokonferensutrustning i ytterligare fyra mötesrum i våra lokaler.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Processen för rekrytering av ny HR-direktör för Karolinska Institutet (KI) har nu gått i mål. Det blir Johanna Bäckström som efterträder Mats Engelbrektson från den 1 februari 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under tiden för arbetet, 19.00-21.00, kan de trådlösa nätverken påverkas av kortare störningar.

Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Quirin Hammer på Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) och Daniel Sheward, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur barn exponeras för utomhusreklam för mat i Sverige för att bättre förstå deras matmiljö. Resultaten finns nu presenterade i en rapport framtagen av UNICEF Sverige och Hjärt- Lungfonden, vilken påvisar att reklamen domineras av ultraprocessade livsmedel. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa i Sverige och här visas att det inte bara är ett folkhälsoproblem utan också ett problem utifrån barnens rättigheter.
Nyheter
Skadligt bruk av till exempel alkohol och droger i arbetslivet kan leda till trötthet, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Nu tilldelas åtta forskningsprojekt sammanlagt 30 miljoner kronor av Afa Försäkring i ett forskningsprogram som syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Fyra av forskarna är från Karolinska Institutet (KI).
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2023 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
Den första World Occupational Science Conference (WOSC) ägde rum 18-20 augusti 2022 i Vancouver, Kanada.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Arbetsterapi
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 91 558 000 SEK till 15 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
Nu på torsdag den 10 november kommer arbetet med "Nya tunnelbanan gul linje" starta upp ovanjordssprängningar inne på arbetsområdet på Solnavägen. Sprängningarna kommer pågå till och med februari 2023.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Förmaksflimmer är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av stroke. Om screening för att hitta förmaksflimmer hos äldre infördes skulle det inte bara öka chansen att förebygga stroke hos individer, utan också spara pengar för hälso- och sjukvården. Det visar forskning från Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Studien publiceras i tidskriften European Heart Journal.
Nyheter
Ingrid Ekström, postdoktor vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har beviljats projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humanoria och samhällsvetenskap.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08