Anslag, priser och donationer

Toppublikationer i urval
 

Insikt om c-MYC-protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar
Dilraj Lama et al, Nature Communications, februari 2024

Ny metod möjliggör DNA-profilering med upplösning på enstaka celler
Jinxin Chen et al, Nature Communications, februari 2024

Ny studie avslöjar hur spindlar spinner superstark tråd
Gefei Chen et al, Advanced Functional Materials, februari 2024

Dessa egenskaper har vi ärvt av neandertalare och denisovaner
Hugo Zeberg, Mattias Jakobsson & Svante Pääbo, Cell, februari 2024

Forskare har etablerat ett system som möjliggör platsspecifik proteinnedbrytning i mitokondrier 
Swastika Sanyal et al, Nature Communications, februari 2024


Fler toppublikationer

KI i medierna

Vill du vara med i en studie?