Anslag, priser och donationer

Toppublikationer i urval
 

Förlossningsdepression är associerat med en högre risk för efterföljande kardiovaskulär sjukdom
Bränn et al, European Heart Journal, juni 2024

Försämrat immunförsvar kan vara en möjlig aspekt av PCOS-patologi
Stener-Victorin et al, Advanced Science, maj 2024

Så kan fler hjärtsviktspatienter få rekommenderad behandling
Gianluigi Savarese et al, European Journal of Heart Failure, maj 2024

En viss typ av stamceller återskapar blodplättar snabbare
Mazzi et al, Nature Immunology, maj 2024

Tidig diagnos av bipolär sjukdom kan minska behovet av slutenvård
Adrian E. Desai Boström et al, JAMA Psychiatry, maj 2024

Stor kognitiv reserv kan minska risken för kognitiv nedsättning
Chengxuan Qiu et al, Alzheimer’s & Dementia, maj 2024

Förhöjda nivåer av manligt könshormon i en PCOS-liknande musmodell påverkar immuncellpopulationer
Stener-Victorin et al, Advanced Science, maj 2024

Fler toppublikationer

KI i medierna

Vill du vara med i en studie?