KI i medierna

Vill du vara med i en studie?

Toppublikationer i urval

 

Nya insikter om metalljoners molekylära roll vid Alzheimers sjukdom
Axel Abelein, Accounts of Chemical Research, september 2023

Ny mekanism för reglering av T-celler i tumörer upptäckt 
Mikael Karlsson, Cellular and Molecular Immunology, september 2023 

Prosaposin kan vara en lovande läkemedelskandidat för Parkinsons sjukdom
Per Svenningsson et al, Nature Communications, september 2023

Ingen tydlig koppling mellan tandingrepp och endokardit orsakad av orala bakterier
Niko Vähäsarja et al, eClinicalMedicine, augusti 2023

Identiteten hos hjärnans inhibitoriska nervceller bevaras av det DNA-bindande proteinet Sox6
Jens Hjerling-Leffler et al, Neuron, augusti 2023 

Ny studie ger viktiga insikter i hur våra celler producerar energi
Nils-Göran Larsson et al, Cell Metabolism, augusti 2023

Fler toppublikationer