Anslag, priser och donationer

Nytt från podden Medicinvetarna

Miia Kivipelto och Andreas Andersson

Hur behandla Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och idag lever cirka 100 000 personer i Sverige med sjukdomen. Miia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik och har ägnat större delen av sin karriär år att forska om diagnostik och behandling av bland annat Alzheimers. I avsnittet berättar hon om forskningsläget kring livsstilsfaktorer och också om nya läkemedel. I avsnittet hör vi också Bengt Winblad svara på lyssnarfrågan om boxning leder till demens

Vill du vara med i en studie?

Toppublikationer i urval


Ischemisk hjärtsjukdom är kopplat till en ökad risk för demens
Chengxuan Qiu et al, Alzheimer's & Dementia, maj 2023

Nya rekommendationer för hur forskare bör använda placebo-liknande kontrollbehandlingar
Karin Jensen et al, BMJ, maj 2023

Studie ökar kunskap om hjärnans utveckling och kognitiva förmåga
Bertrand Joseph et al, Nature Neuroscience, maj 2023

Studie öppnar för nya sätt att studera proteindroppar vid sjukdom
Michael Landreh et al, Journal of the American Chemical Society, maj 2023 

Fördröjt immunsvar av vissa T-celler kan ligga bakom allvarlig covid-19
Anna Smed-Sörensen et al, Nature Communications, april 2023

Bakterier i livmoderhalsen kan ligga bakom återkommande infektioner
Gabriella Edfeldt et al, Microbiome, mars 2023

Forskare föreslår en ny biomarkör för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom
Igor C. Fontana, Amit Kumar, Agneta Nordberg, Nature Reviews Neurology, mars 2023

Ny metod identifierar proteinformer involverade i sjukdom och läkemedelssvar
Nils Kurzawa et al, Nature Chemical Biology, mars 2023

Den mänskliga fettväven kartlagd: Så ändras fettceller vid hälsa och sjukdom 
Lucas Massier et al, Nature Communications, mars 2023

Mindre farligt än man tidigare trott att få en för liten konstgjord hjärtklaff
Michael Dismorr et al, Journal of the American College of Cardiology, mars 2023

Fler toppublikationer