Anslag, priser och donationer

Coronaviruset

Vill du vara med i en studie?

Toppublikationer i urval


Forskare föreslår en ny biomarkör för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom
Igor C. Fontana, Amit Kumar, Agneta Nordberg, Nature Reviews Neurology, mars 2023

Ny metod identifierar proteinformer involverade i sjukdom och läkemedelssvar
Nils Kurzawa et al, Nature Chemical Biology, mars 2023

Den mänskliga fettväven kartlagd: Så ändras fettceller vid hälsa och sjukdom 
Lucas Massier et al, Nature Communications, mars 2023

Mindre farligt än man tidigare trott att få en för liten konstgjord hjärtklaff
Michael Dismorr et al, Journal of the American College of Cardiology, mars 2023

För mycket syrgas efter hjärtstopp är kopplat till försämrad överlevnad
Akil Awad et al, Critical Care, mars 2023

Medverkan i en klinisk prövning kopplat till lägre dödlighet hos hjärtsviktspatienter”
Lars H. Lund et al, European Heart Journal, mars 2023

Rörelse minskar sensoriska reaktioner vid Parkinsons sjukdom
Roberto de la Torre-Martinez et al, Nature Communications, februari 2023

Forskare har funnit T-celler som bidrar till den autoimmuna sjukdomen AAV
Ravi Kumar Sharma et al, Kidney International, februari 2023

Fler toppublikationer