Nya coronaviruset

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare medverkat.


Vanliga magtarminfektioner kopplas till ökad risk för kronisk diarré
Gastrointestinal Infection and Risk of Microscopic Colitis: A Nationwide Case-Control Study in Sweden, Hamed Khalili et al, Gastroenterology, januari 2021.

Ingen minskad risk för extrem prematuritet under pandemin
Preterm Birth and Stillbirth During the COVID-19 Pandemic in Sweden: A Nationwide Cohort Study, Björn Pasternak et al, Annals of Internal Medicine, januari 2021.

Molekylär kartläggning av vävnadsspecifika medfödda lymfoida celler
Tissue-specific transcriptional imprinting and heterogeneity in human innate lymphoid cells revealed by full-length single-cell RNA-sequencing
Jenny Mjösberg et al, Cell Research, januari 2021.

Biomarkörer avslöjar tidiga och sena förändringar vid Alzheimers sjukdom
Untangling the association of amyloid-β and tau with synaptic and axonal loss in Alzheimer’s disease, Joana B Pereira et al, Brain, december 2020. 

Studie föreslår ny behandlingsstrategi för alzheimer på molekylär nivå
Inactive variants of death receptor p75NTR reduce Alzheimer’s neuropathology by interfering with APP internalization, Carlos F Ibáñez et al, EMBO Journal, december 2020.

Fler toppublikationer

KI i media