Skip to main content

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare är huvudförfattare.

Webbaserat verktyg för metaanalys gav ny kunskap om muskler och träning på molekylär nivå
Transcriptomic profiling of skeletal muscle adaptations to exercise and inactivity, Pillon NJ et al, Nature Communications, Jan 2020.
 

Ökad risk för IBD hos patienter med mikroskopisk kolit
Microscopic Colitis and Risk of Inflammatory Bowel Disease in a Nationwide Cohort Study, Khalili H et al, Gastroenterology, Jan 2020. 
 

Självmord minskar i världen utom i USA
Suicide, Fazel S, Runeson B, NEJM, Jan 2020.
 

Fler toppublikationer

KI i media