Publicerad: 2022-03-01 14:05 | Uppdaterad: 2022-03-10 15:03

Utbildningsminister Anna Ekström besökte Karolinska Institutet

Ministern tillsammans med universitetsdirektören och rektor framför Aula Medica.
Ministerbesök på campus Solna den 28 februari. Fr. v. utbildningsminister Anna Ekström, universitetsdirektör Katarina Bjelke, konsistoriets (universitetsstyrelsens) ordförande Göran Stiernstedt och rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Flyg

Februarisolen glittrade i glasfasaderna när Karolinska Institutet tog emot utbildningsminister Anna Ekström måndagen den 28 februari. Samtidigt förmörkade situationen i Ukraina, och demonstrerades bland annat med en lektion i katastrofmedicin.

Under sitt besök på KI, som är en del av statsrådets universitetsturné, fick Anna Ekström ta del av såväl KI:s arbete med precisionsmedicin som fettcellers koppling till cancer och KI:s nya Centrum för hälsokriser. Hon träffade även studenter, andra forskare och fackliga företrädare, samt KI:s rektor, vicerektorer och övrig ledning.

Utbildningsminister Anna Ekström ankom till Karolinska Institutet på cykel i det fina sportlovsvädret, och togs emot av KI:s rektor Ole Petter Ottersen i entrén till Aula Medica.

Precisionsmedicinens betydelse

Även om det var första gången som Anna Ekström besökte KI i egenskap av utbildningsminister, så var det inte hennes första besök.

– Nä, jag var här redan på 1980-talet, på besök hos Medicinska Föreningen, berättade utbildningsminister Anna Ekström.

Den här gången fortsatte besöket över Akademiska stråket, gången mellan universitetet och Karolinska universitetssjukhuset, till Bioclinicum, där forskaren och läkaren Kleopatra Georgantzi, samt professorerna Anna Martling och Per Kogner, berättade om precisionsmedicinens betydelse inom forskning och behandling av barncancer.

Precisionsmedicin har flera tillämpningsområden, inom barncancer är det en högklassig, resurseffektiv vård som även kan minska förekomsten av allvarliga biverkningar. Besöket på Bioclinicum belyste också vikten av samverkan mellan hälso- och sjukvården och vetenskapen, vad gäller allt från personal till data.

Ministern tillsammans med universitetsdirektören och rektor framför Aula Medica.
Utbildningsminister Anna Ekström, universitetsdirektör Katarina Bjelke, styrelseordförande Göran Stiernstedt och rektor Ole Petter Ottersen på Akademiska stråket som förbinder KI med Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Erik Flyg

Nya centrumet för hälsokriser

Tillbaka på andra sidan Solnavägen i Biomedicum, mötte forskaren Kirsty Spalding, vars arbete kring fettceller och cancerkoppling är mer relevant än någonsin när fetma i befolkningen globalt fortsätter att öka.

Rundturen fortsatte tillbaka till Aula Medica där KI:s rektor visade på vikten av att tillvarata akademins och vetenskapens förmåga och kompetens i krissituationer.

– KI försökte engagera sig så mycket det går inom ramen för vår verksamhet under pandemin. Det vi gjorde, bland mycket annat, var att etablera KI:s Centrum för hälsokriser. Och tyvärr har vi en ny kris, i Ukraina, och nu kan vi använda den kompetensen, den erfarenheten som vi fått under pandemin, sa Ole Petter Ottersen.

Ett exempel på vad vi på KI kan bidra med genom det nya centrumet är utbildning, och det fick ministern se prov på när Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin och nyligen tillträdd föreståndare för KI:s Centrum för hälsokriser, tog vid.

Utbildning i katastrofmedicin

Johan von Schreeb belyste vikten av utbildning inom katastrofmedicin, något som också lyftes i den offentliga utredningen av hälso- och sjukvårdens beredskap som presenterades den 23 februari. KI bedriver utbildning inom katastrofmedicin på flera nivåer och i den undervisningen använder Johan von Schreeb och hans kollegor ofta en typ av frisbees utslängda på golvet, som var och en representerar en patient och dess skador. Uppgiften är sedan att enligt ett system prioritera bland patienterna utifrån resurser och skadeläge, en ”röd”, är i akut behov av vård.

Anna Mia Ekström, klinisk professor i global infektionsepidemiologi, berättade om KI:s arbete kring global folkhälsa, där forskningen sträcker sig från macro- till micro-nivå och fungerar kapacitetsbyggande för svenskt bistånd.

I Aula Medica väntade sedan studenter från KI:s olika utbildningar, samt vicerektorerna för utbildning respektive forskarutbildning. Utbildningsministern var naturligtvis intresserad av att höra mer om KI:s utbildningar, men lyfte särskilt fram grundutbildningarna:

– Kvalitet i grundutbildningen har varit en prioritering för mig sedan jag blev minister, därför att universitet och högskolor står för utbildning av samhällsviktiga funktioner, sa Anna Ekström.

KI:s utbildningar står för en viktig del av samhällets kompetensförsörjning, och ett livslångt lärande för människor som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Utbildningsministerns besök avslutades med ett enskilt möte med studenter, samt ett samtal med konsistoriets ordförande och universitetsledningen.