Anslag, priser och donationer

Toppublikationer i urval
 

AI-metod för att välja ut kvinnor för MRT förbättrar upptäckten av bröstcancer
Mattie Salim et al, Nature Medicine, juli 2024 

 

Förlossningsdepression är associerat med en högre risk för efterföljande kardiovaskulär sjukdom
Bränn et al, European Heart Journal, juni 2024

Försämrat immunförsvar kan vara en möjlig aspekt av PCOS-patologi
Stener-Victorin et al, Advanced Science, maj 2024

Så kan fler hjärtsviktspatienter få rekommenderad behandling
Gianluigi Savarese et al, European Journal of Heart Failure, maj 2024

En viss typ av stamceller återskapar blodplättar snabbare
Mazzi et al, Nature Immunology, maj 2024


Fler toppublikationer

KI i medierna

Vill du vara med i en studie?