Publicerad: 2023-02-03 11:56 | Uppdaterad: 2023-02-06 11:23

Utbildningsministern på KI: ”Det ger mig gåshud att höra om vilka möjligheter som finns”

Utbildningsminister Mats Persson träffar KI-forskare och studenter
Utbildningsminister Mats Persson besökte KI den 1 februari 2023 och togs emot av rektor Ole Petter Ottersen, Annika Östman Wernerson, föreslagen som nästa rektor vid KI, samt Göran Stiernstedt, konsistoriets ordförande. Foto: Erik Flyg

Utbildningsminister Mats Persson träffade både forskare och studenter när han besökte Karolinska Institutet den 1 februari. I dialogen med studenter och doktorander lyftes bland annat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, reglerna för studiefinansiering och situationen för utländska studenter och forskarstudenter. Forskarna pekade på framsteg för bland annat precisionsmedicin och vacciner och berättade om KI:s beredskap för nya hälsokriser.

Utbildningsminister Mats Persson träffar KI-forskare och studenter
Precisionsmedicinen innebär ett språng som är svårt att överskatta, sa professor Anna Wedell när hon presenterade för utbildningsministern. Foto: Erik Flyg

Utbildningsminister Mats Perssons besök var hans första på KI och inleddes av professor Anna Wedell professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och överläkare vid centrum för medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon gav en inblick i de senaste landvinningarna inom området precisionsmedicin. Särskilt beskrev hon arbetet vid specialistlaboratoriet Centrum för medfödda metabola sjukdomar (CMMS) där metoder utvecklas för att diagnostisera och behandla sällsynta ärftliga sjukdomar med hjälp av helgenomsekvensering.

Tack vare utvecklingen av ett mångvetenskapligt arbetssätt, betonade hon, har bland annat flera fynd av nya sjukdomar kunnat göras, och det har också bidragit till utvecklingen av läkemedelskandidater. 

– Precisionsmedicinen innebär ett språng som är svårt att överskatta. Vi ser många exempel där vi kan rädda fler patienter genom rätt behandlingar, sa Anna Wedell, som också delade med sig av erfarenheter från Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK).

”Fantastisk höra om utvecklingen”

–  Det är fantastiskt att höra om utvecklingen inom detta område. Det ger mig faktiskt gåshud att höra om vilka möjligheter som finns, sa Mats Persson som i rollen som utbildningsminister har ansvar för högskole- och forskningsfrågor.

Utbildningsminister Mats Persson träffar KI-forskare och studenter
Professorerna Anna Norrby-Teglund och Hans-Gustaf Ljunggren gav en tillbakablick på omställningen av forskningen under covid-19-pandemin. Foto: Erik Flyg

Professorerna Anna Norrby-Teglund och Hans-Gustaf Ljunggren vid Centrum för infektionsmedicin gav en tillbakablick på den dramatiska omställningen av forskningen som skedde under covid-19-pandemin. 

De berättade för ministern om det starka internationella samarbete som gjorde det möjligt att snabbt nå fram till ett vaccin, och också om den studie som pågår vid KI för att undersöka vaccinets påverkan hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Ali Mirazimi, adjungerad professor och verksam vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten, berättade bland annat om den lovande utvecklingen av ett vaccin mot Krim-Kongovirus som kan orsaka blödarfeber med hög dödlighet. Han lyfte även vikten av starka internationella samarbeten, särskilt när det gäller expertis om lokala sjukdomar som kan få internationell spridning, till exempel ebola.

Snabblektion i katastrofmedicin

Utbildningsminister Mats Persson träffar KI-forskare och studenter
Anna Mia Ekström, klinisk professor i infektionsepidemiolog betonade det bekymmersamma i regeringens beslut att dra ner på biståndsanslaget för utvecklingsforskning. Foto: Erik Flyg

Utbildningsministern fick sedan en snabb lektion i konsten att prioritera under en katastrofsituation. Den leddes av Johan von Schreeb, professor och föreståndare för Centrum för hälsokriser.

Centrum för hälsokriser inrättades för att ta tillvara lärdomarna från covid-19-pandemin och andra liknande händelser, i ​​syfte är att höja beredskapen inför framtida hälsokriser.

En annan av grundarna av centrumet är Anna Mia Ekström, klinisk professor i infektionsepidemiologi. Hon lyfte Sveriges starka internationella inflytande inom både bistånd och forskningssamarbete de senaste fyra decennierna, bland annat i Tanzania där Sverige bidragit till uppbyggnaden av både utbildningsprogram och forskningskapacitet inom hiv. Särskilt betonade hon det bekymmersamma i regeringens beslut att dra ner på biståndsanslaget för utvecklingsforskning.

Utbildningsminister Mats Persson träffar KI-forskare och studenter
Utbildningsminister Mats Persson diskuterade studiefinansiering och migrationspolitik under sitt besök på KI, både med studenter och KI:s ledning. Foto: Erik Flyg

I samtalet med KI-studenter och doktorander diskuterades förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, och också reglerna för studiefinansiering och situationen för utländska studenter och forskarstudenter. 

Utbildningsministern lyfte bland annat en planerad lagändring för att förenkla för utländska doktorander att stanna kvar i Sverige och insatser för att korta handläggningstiden hos migrationsmyndigheten. Dagens migrationsregler var också ett samtalsämne för ministern och KI:s universitetsledning vilket avslutade besöket.