Publicerad: 2020-08-24 07:42 | Uppdaterad: 2021-10-07 14:05

Distansutbildningen ställde helt nya krav

Porträtt av Maria Watter
Maria Watter, chef för enheten Undervisning och lärande (UoL). Foto: Erik Cronberg

Den 17 mars 2020 uppmanar Folkhälsomyndigheten Sveriges lärosäten och gymnasieskolor att bedriva distansundervisning för att minska spridningen av covid-19. Campus ödeläggs den 18 mars, men utbildningen ska fortgå. Nu startar ett intensivt arbete för KI:s lärare. Det märks särskilt för enheten Undervisning och lärande (UoL).

– Vi tog våra datorer och gick hem, säger Maria Watter, lektor och chef för enheten Undervisning och lärande (UoL). Enheten är placerad direkt under rektor med uppdraget att ge pedagogiskt stöd till lärare, verktyg och resurser för digital undervisning och kompetensutveckling.

Det gällde att hålla balansen mellan brandkårsutryckningar och att skapa hållbara lösningar.

– Vi insåg att vi måste jobba superstrukturerat. Med väldigt många förfrågningar från lärare som behövde hjälp – så behövde vi jobba smart och effektivt, säger Maria Watter.

Från funktioner till examination

I början handlade frågorna om de digitala verktygen med frågor kring allt från funktioner i Zoom, Canvas och Screencast-o-matic till ”hur genomför jag en digital examination – imorgon?”.

Mest praktiskt arbete innebar omställningen till digitala examinationer på distans. Där fanns inte infrastrukturen på plats. När coronaviruset vände upp och ner på tillvaron hastades det arbetet på.

– Det är en helt annan sak att ha digitala examinationer på distans än på plats. Det ställde helt nya krav på alla inblandade, lärare, studenter och oss. Det väckte många frågor utanför den pedagogiska ramen som gällde ID-kontroll, fusk och övervakning, säger Maria Watter.

Intensiv omställning

Under första månaden ägnade sig enheten för Undervisning och lärande åt ett intensivt, och som det kändes, dygnet-runt-arbete. Bland annat byggdes deras webbplats om utifrån lärarnas akuta behov och en rad digitala seminarier sattes upp kring de digitala verktyg som nu blev lärarnas nya vardag för utbildning digitalt och på distans.

– Jag är imponerad över att det har fungerat så bra som det har gjort, säger Maria Watter och riktar tacksamhet till de 30 personer som arbetar på UoL – att ge stöd till KI:s tusentals lärare, och till programdirektorer och grundutbildningsansvariga, var en mangrann uppgift.

Hon är också tacksam för samarbetet som uppstått på många håll under denna period där Karolinska Institutets kommitté för utbildning och universitetsförvaltningen löst många frågor under våren 2020.

– Den omställning till digitalisering som vi har gjort nu är inte en krislösning, även om den kom ur en extrem situation. Vi tog ett enormt kliv framåt under våren, framförallt kompetens- och erfarenhetsmässigt, och också att lösningar arbetades fram på många av de digitala hinder som fanns tidigare.

”Blended learning”

Porträtt av Maria Watter
Maria Watter. Foto: Erik Cronberg

Egentligen, påpekar Maria Watter, handlar framtiden om det som det gjorde redan innan pandemin hastade på utvecklingen; det handlar om ”blended learning”, som avser just en blandning av traditionella klassrumsmetoder med mer datormedierade aktiviteter.

Eller som Maria Watter beskriver det:

– Studentaktiverande undervisning, som blandar digitalt och analogt för bästa möjliga interaktivitet och interaktion, i motsats till lärarmonologen. Nu har vi fått helt nya förutsättningar för att skapa det tillsammans. Det är en stor vinst.

Det kvarstår arbete till höstens successiva återgång till campusundervisning, men det är en stor skillnad jämfört med vårens omställning, menar Maria Watter.

Kvalitet i digital utbildning 

– Vi kommer säkert diskutera vad som passar för digital undervisning och vad som inte gör det, kanske till och med ifrågasätta vissa delar som det har utförts tidigare. Många lärare har under våren brottats med de delar i undervisningen som handlar om att behålla studenternas fokus, att skapa social interaktion och en känsla av tillhörighet – det är några digitala utmaningar att lösa.

Hon tror att KI till hösten nått fram till en fördjupad diskussion om kvaliteten i den digitala utbildningen, om vad det är och hur vi skapar kvalitet.

– Vi behöver ta kloka beslut för framtiden, skapa goda förutsättningar för våra lärare och kurser som tar till vara studenternas enorma kraft. Om vår utbildning ska ge studenterna nya förutsättningar att skapa framtidens hälso- och sjukvård kan vi knappast utbilda på samma sätt som vi alltid gjort. Det kräver mod, tid och engagemang av våra lärare, säger Maria Watter.

Utvecklar pedagogisk kompetens på KI

Undervisning och lärande (UoL) skapades 2019 med uppdraget att facilitera pedagogisk utveckling för hela KI:s utbildningsuppdrag, såväl kliniskt pedagogiskt stöd som stöd till lärare på campus på grund, avancerad och forskarnivå.

UoL bygger pedagogisk infrastruktur, utvecklar pedagogisk kompetens, faciliterar pedagogisk utveckling och bidrar till kontinuerligt lärande och hållbara nätverk i syfte att ge KI:s lärare pedagogiska förutsättningar för sitt arbete.