Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Ljudet av barns joller är ett mysigt ljud att lyssna på! Men kan jollret också säga någonting om barnets framtida utveckling?
Nyheter
Operation av gomspalt vid sex månaders ålder ger bättre förutsättning för tal- och språkutveckling jämfört med om barnet opereras vid tolv månaders ålder, enligt en internationell studie. Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
I avsnitt 113 av KI:s podcast Medicinvetarna berättar Christina Samuelsson om vilka kommunikationsproblem som kan drabba exempelvis personer med demens eller som har fått en stroke.
Nyheter
Pris för bästa poster tilldelades doktorand från enheten under Conference on Speech Motor Control i Groningen.
Nyheter
Vid docenturutskottets sammanträde den 10 mars 2022 beslöt man att anta Sofia Strömbergsson som docent i logopedi.
Nyheter
Det finns ett samband mellan förmågan att förstå komplex meningsbyggnad och den finmotoriska förmågan att hantera verktyg. I en ny studie i tidskriften Science visar forskare vid Karolinska Institutet och det franska forskningsinstitutet Inserm att samma grupp nervceller i hjärnan är inblandad i båda färdigheterna. Studien som också visar att användning av verktyg förbättrar språkförmågan, och vice versa, kan i framtiden erbjuda nya möjligheter att behandla patienter med nedsatt språkförmåga.
Nyheter
Eskil är ett av de barn som drabbas när kommunen inte längre beviljar stöd för hans plats språkförskola.
Nyheter
Barnet hänger inte med på samlingen, är ofokuserat och kan inte sitta still. Då är det vara lätt att dra den förhastade slutsatsen att barnet har problem med koncentrationsförmågan. Men i själva verket kan det handla om en språkstörning.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11