Publicerad: 2023-09-21 20:18 | Uppdaterad: 2023-09-27 11:02

Tidig operation av gomspalt ger bättre talresultat

dekorativ bild
Barn med gomspalt Foto: Getty Images

Operation av gomspalt vid sex månaders ålder ger bättre förutsättning för tal- och språkutveckling jämfört med om barnet opereras vid tolv månaders ålder, enligt en internationell studie. Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Isolerad gomspalt är ett medfött tillstånd där gommen i munnen inte är sluten, utan det är en öppning mellan mun och näsa. Tillståndet drabbar 1 till 25 nyfödda per 10 000 födslar över hela världen. 

Anette Lohmander. Foto: Pernilla Pettersson

– Det har tidigare funnits begränsad evidens för den optimala åldern för operation av gomspalt hos barn för att uppnå bäst resultat, säger Anette Lohmander, professor emeritus vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, ansvarig för den etiska ansökan för hela den svenska delen av studien och ansvarig (PI) för Stockholms-centrets medverkan.

558 barn från 23 olika center runtom i Europa och Sydamerika deltog i studien. 235 barn lottades till en grupp som skulle genomgå kirurgi vid sex månaders ålder. 226 barn lottades till en grupp som skulle opereras vid tolv månaders ålder. 

Logopeder utförde standardiserade audio-videoinspelning vid ett, tre och fem års ålder. Forskarna utvärderade därefter barnens joller, gom- och talfunktion.  

Vid fem års ålder upptäckte forskarna otillräcklig gomfunktion hos 21 av barnen (8,9 procent) som opererades vid sex månaders ålder, jämfört med 34 av barnen (15 procent) som opererades vid 12 månaders ålder.  

Komplikationer till följd av operationen var sällsynta i båda grupperna. Fyra allvarliga biverkningar rapporterades, men kunde lösas vid uppföljning.  

Slutsatsen av studien är att gomfunktionen för tal vid 5 år var bättre hos de barn som opererats vid 6 månaders ålder än hos de som opererats vid 12 månaders ålder. Risker förknippade med tidigare operation kan inkludera smal överkäke och behov av sekundär velofarynxkirurgi.

– En ytterligare fördel med den tidiga operationsåldern var högre förekomst av stavelsejoller. Det är en milstolpe i barns språkutveckling och etableras hos typiskt utvecklade barn vid senast tio månaders ålder, säger Anette Lohmander och fortsätter: 

– Barnen som ingick i studien hade ingen utvecklingsförsening eller andra avvikande tillstånd. Slutsatsen är att när det är möjligt att operera gomspalten tidigt förefaller det ge bäst förutsättningar för tal-och språkutvecklingen. 

Studien har letts av University of Liverpool (professor Carol Gamble) och University of Manchester (professor William Shaw) och seniora forskare vid universiteten i Göteborg, Köpenhamn, São Paulo och Edinburg. LKG-teamet och Medicinsk enhet logopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset och motsvarande enheter vid övriga sjukhus deltog i studien. Studien finansierades huvudsakligen av National Institute of Dental and Craniofacial Research, USA. Forskarna rapporterar att det inte finns några intressekonflikter.  

Publikation

Timing of Primary Surgery for Cleft Palate” C. Gamble, C. Persson, E. Willadsen, L. Albery, H. Soegaard Andersen, M. Zattoni Antoneli, M. Appelqvist, R. Aukner, P. Bodling, M. Bowden, K. Brunnegård, G. Cairns, S. Calladine, L. Campbell, J. Clayton-Smith, R. Cooper, E. Conroy, A. El-Angbawi, B. Kildegaard Emborg, J. Enfält Wikman, B. Fitzpatrick, A.P. Fukushiro, C. Guedes de Azevedo Bento Gonçalves, C. Havstam, A.K. Hvistendahl, L.D. Jorgensen, K. Klinto, M. Berntsen Kvinnsland, C. Larham, J. Lemvik, L. Leturgie, E. Liljerehn, N. Lodge, A. Lohmander, S. McMahon, F. Mehendale, H.C. Miguel, M. Moe, J.B. Nielsen, J. Nyberg, N.-H. Pedersen, G. Phippen, S.H. Alvarez Piazentin-Penna, K. Patrick, L. Pliskin, L. Rigby, G. Semb, L. Southby, M. Sporre, A.-S. Björkman Taleman, J. Tangstad, I.E.K. Trindade, I. Underwood, S. van Eeden, L.R. Westberg, P.R. Williamson, R. Paciello Yamashita, K. Munro, T. Walsh, and W. Shaw, for the TOPS Study Group, New England Journal of Medicine, online 31 augusti 2023, doi: 10.1056/NEJMoa2215162