Publicerad: 2018-06-18 09:44 | Uppdaterad: 2020-06-01 10:22

Vägen till logopedin

Vägen till logopedin - den 4 maj invigdes enheten för logopedis nya lokaler och genomfördes boksläpp av Vägen till logopedin - skapandet av en ny profession av Britta Hammarberg professor em vid Enheten för logopedi och Daniel Normark, teknik- och vetenskapssociolog vid Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.

Vägen till logopedin - skapandet av en profession (pdf)

Program - invigning av nya lokaler för Logopedi 4 maj 2018