Publicerad: 2022-03-22 11:07 | Uppdaterad: 2022-03-24 09:54

Ny docent i logopedi vid CLINTEC

Sofia Strömbergsson
Sofia Strömbergsson. Foto: Anna Nyman

Vid docenturutskottets sammanträde den 10 mars 2022 beslöt man att anta Sofia Strömbergsson som docent i logopedi.

Grattis Sofia Strömbergsson nybliven docent i logopedi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi.

Vad betyder det för dig att bli docent?

– Det är som en bekräftelse på att jag hamnat rätt. I ett arbete som bygger mycket på självständighet och eget ansvar finns en risk att förlora sig i detaljer eller följa spår som leder fel. På det sättet innebär en docentur för mig ett kvitto på att jag är på rätt spår. 

Kort om din bakgrund?

– Jag har ett starkt intresse för språk, hur språk fungerar och låter, och hur människan bearbetar tal och språk. Det intresset har lett mig till att studera språkteknologi och att utveckla talsyntes, för att därefter utbilda mig till logoped. Som logoped upplevde jag att jag kunde använda mitt intresse till nytta för människor som av olika skäl har svårigheter med tal och språk. 

Idag känner jag mig i första hand som forskare och logoped, med viss förståelse för datorlingvistik. Även om jag fortfarande kan njuta av att förlora mig i detaljer och små programmeringsproblem, känner jag ett starkt behov av att det jag gör ska vara till nytta för någon - speciellt för barn med tal- och språksvårigheter.

Vad ska du arbeta med närmast framöver?

– Jag driver ett forskningsprojekt (SPETS) där vi följer barn i förskoleåldern som har språkliga svårigheter, för att se vilken logopedisk behandling de får, och vad effekten av behandlingen är. Vi vet att logopediska verksamheter är pressade och har svårt att matcha de behov som finns. Vi hoppas att vår forskning kan bidra till att fler barn ges rätt sorts behandling. En annan viktig del av mitt arbete utgörs av mitt uppdrag som programdirektor för Logopedprogrammet. I den rollen vill jag bidra till att KI ger studenter en utbildning av hög kvalitet, som förbereder dem väl för yrkeslivet, berättar Sofia Strömbergsson.