Publicerad: 2021-04-14 16:12 | Uppdaterad: 2021-04-14 16:12

Lätt att missbedöma barn med språkstörning

Grupp med barn i samling.
Foto: Getty Images

Barnet hänger inte med på samlingen, är ofokuserat och kan inte sitta still. Då är det vara lätt att dra den förhastade slutsatsen att barnet har problem med koncentrationsförmågan. Men i själva verket kan det handla om en språkstörning.

Förskolorna i Uddevalla bedriver ett målinriktat arbete för att stimulera barns kommunikation och stötta deras språkliga utveckling. Detta uppmärksammades i ett reportage i tidningen Bohusläningen den 3 april. Sofia Strömbergsson, biträdande lektor vid Enheten för logopedi, medverkade i reportaget för att berätta om vad forskningen säger om språklig och kommunikativ stöttning för barn med tal- och språksvårigheter i förskolan.