Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Den här utbildningen ges av HR-avdelningen vid Gemensamt verksamhetsstöd och vänder sig till dig som är lönesättande chef inom såväl forsknings- och utbildningsverksamhet som administration.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter 4 terminer med engagerade deltagare har nu ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord (Framtidens Akademiska Ledare Nord) avslutats. Kristiina Tammimies från KBH deltog och har tagit med sig värdefull kunskap inför sitt nuvarande och framtida ledarskap.
Nyheter
I förra veckan var det dags för universitetsledningen att besöka CNS på sin turné för att träffa alla KI:s institutioner.
Nyheter
Lektor och överläkare Vladimir Carli har blivit utsedd till ny chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Från och med januari nästa år infaller en ny uppdragsperiod för KI:s dekaner. Dekaner har ett linjeuppdrag och utses av rektor. Rollen är under förändring och utveckling – ett viktigt uppdrag för de nya dekanerna blir att delta i den processen. Som dekan ingår man i fakultetsnämnden. Det är universitetsledningens avsikt att förtydliga dekanens uppdrag i KI:s linjeorganisation.
Nyheter
KI arbetar med att ta fram en språkpolicy för lärosätet och vi behöver dig som vill ingå i en referensgrupp.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Christian Giske blir ny vice ordförande för kommittén för forskning med omedelbar verkan, enligt ett rektorsbeslut. Hans förordnande sträcker sig till den 31 december 2025.
Nyheter
Den 11 augusti presenterades två slutkandidater i jakten på ny rektor för Karolinska Institutet. Det blev Annika Östman Wernerson vid KI och Eva Tiensuu Janson vid Uppsala universitet som gick vidare bland drygt 100 intressenter. Konsistoriets ordförande Göran Stiernstedt i valkommittén och professor Erika Franzén i sökkommittén kommenterar rekryteringsprocessen.
Nyheter
Här delar prorektor Anders Gustafsson sina tankar om ledarskap och arbetssätt utifrån sina lärdomar från pandemin.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karl Ekwall, Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), är en av de nyinvalda ledamöterna i KIs Fakultetsråd. De nya ledamöternas mandatperiod sträcker sig från 1 januari 2021 och fram till 31 december 2023.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09