Publicerad: 2024-04-18 10:05 | Uppdaterad: 2024-04-18 10:09

Djupare insikt i ledarskap och samverkan inom KI med kursen FAL- Nord

dekorativ bild
illustration till kursen Foto: N/A

Efter 4 terminer med engagerade deltagare har nu ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord (Framtidens Akademiska Ledare Nord) avslutats. Kristiina Tammimies från KBH deltog och har tagit med sig värdefull kunskap inför sitt nuvarande och framtida ledarskap.

Det började hösten 2022, där respektive institutionsledning nominerade personer vars potential bedömdes kunna optimeras ytterligare med en riktad utbildning fokuserad på de insikter och färdigheter en ledarroll på KI kräver. 

Syftet med programmet var att:  

  1. stödja lovande chefer i deras utveckling som ledare.  

  2. förbereda deltagarna för framtida ledningsuppdrag på institutions eller organisationsövergripande nivå vid Karolinska Institutet.  

  3. Skapa institutionsövergripande nätverk och kollegialt lärande över verksamhetsgränser. 

Från Institutionen för kvinnor och barns hälsa var Kristiina Tammimies den som deltog. Stor vikt lades på deltagarnas vilja att satsa tid och energi på programmet och deras vilja att utveckla sig själv och andra. 

-Mina förväntningar var att få en djupare insikt i ledarskap och samverkan inom KI och även Region Stockholm. Jag såg också fram emot möjligheten att bygga nätverk med andra ledare från de olika ”Nord” institutioner och utbyta erfarenheter. 

Programmet gav en fördjupning i den operativa styrningen från en institution till KI som lärosäte och myndighet. Stor vikt lades på kommunikation, att leda andra och att leda team. FAL innehöll även omfattande inslag av personlig utveckling samt samarbete och interagerande i gruppen.  

-De kunskaper och erfarenheter jag fått från FAL Nord, t.ex. förståelsen för strategiskt ledarskap i olika nivåer på KI, kommer att göra mig bättre rustad att eventuellt ta ledande roller inom institutionen/KI i framtiden.