Publicerad: 2024-02-13 10:30 | Uppdaterad: 2024-02-13 10:30

Vladimir Carli utsedd till ny chef för NASP vid KI

Porträtt av Vladimir iklädd skjorta och v-ringad tröja. Han har glasögon och står mot en vid bakgrund.
Vladimir Carli, forskare, NASP. Foto: Bildmakarna

Lektor och överläkare Vladimir Carli har blivit utsedd till ny chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Den 1 januari 2024 tillträdde Vladimir Carli, MD, PhD, sin nya roll som chef för NASP vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) vid Karolinska Institutet. Vladimir Carli är docent i psykiatri och har arbetat i flera år som universitetslektor vid KI och överläkare vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Han har arbetat vid NASP sedan 2009, där hans forskning har inriktat sig på bestämningsfaktorer för självmord och psykisk ohälsa för att utveckla och utvärdera nya preventiva insatser.

– Jag ser verkligen fram emot att bidra med meningsfulla insatser och uppnå nya milstolpar tillsammans med våra medarbetare och att fortsätta vårt nära samarbete med NASP vid Region Stockholm, Världshälsoorganisationen och våra internationella forskarnätverk, säger Vladimir Carli. 

Om NASP

Sedan 1993 har NASP arbetat med att bistå regeringen och Region Stockholms beslutsfattare och invånare med kunskapsunderlag, kunskapsutveckling och kunskapsspridning. NASP är ett samverkande centrum som består av flera enheter som är organiserade under två huvudmän: Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Region Stockholm. NASP är även ett WHO samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i självmordsprevention.