Publicerad: 2015-03-12 10:00 | Uppdaterad: 2015-03-12 14:23

Hälsosam livsstil och hjärnträning kan förebygga minnesstörningar

En ny studie ledd från Karolinska Institutet visar att ett interventionsprogram inriktat på riskfaktorer för demens kan förebygga minnesstörningar hos äldre personer. Resultaten publiceras i tidskriften The Lancet och bygger på information från 1260 personer från Finland.

Deltagarna i den så kallade FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) delades slumpmässigt in i två grupper, där den ena gruppen fick sedvanlig rådgivning i anslutning till levnadssätt och den andra fick aktiv rådgivning. Aktiv rådgivning innebar kostrådgivning och deltagande i rörelse- och minnesträning samt stöd med att kontrollera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Samtliga deltagare var mellan 60 och 77 år och i riskzonen för att drabbas av demens.

Resultaten visar att kontrollgruppen, som fick sedvanlig rådgivning i anslutning till levnadssätt, hade en betydligt högre risk för att drabbas av nedsatt minnesfunktion och informationshantering än den grupp som fick aktiv levnadshandledning. Under de två år som studien pågick var risken att drabbas av försvagad minnes- och tankefunktion 31 procent högre hos kontrollgruppen än hos den grupp som fått aktiv rådgivning i levnadssätt. Enligt forskningsledaren Miia Kivipelto, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, skulle en aktiv levnadshandelning i bästa fall kunna skjuta upp insjuknandet i demens hos riskgruppen med mellan fem och tio år.

Miia Kivipelto är även knuten till Aging Research Centre i Stockholm, Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors, Finland samt Östra Finlands universitet. Forskningen har finansierats av bland annat Finlands Akademi, stiftelsen La Carita, stiftelsen Novo Nordisk, Folkpensionsanstalten, Juho Vainios stiftelse, Alzheimer's Research and Prevention Foundation och Alzheimer Association, Vetenskapsrådet, FORTE och af Jochnick Foundation (för fullständig lista se vetenskaplig artikel).

Publikation

A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial
Tiia Ngandu, Jenni Lehtisalo, Alina Solomon, Esko Levälahti, Satu Ahtiluoto, Riitta Antikainen, Lars Bäckman, Tuomo Hänninen, Antti Jula, Tiina Laatikainen, Jaana Lindström, Francesca Mangialasche, Teemu Paajanen, Satu Pajala, Markku Peltonen, Rainer Rauramaa, Anna Stigsdotter-Neely, Timo Strandberg, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen, and Miia Kivipelto
The Lancet, Published Online March 12, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)60461-5