Publicerad: 2022-01-19 09:41 | Uppdaterad: 2022-01-19 11:03

Bevarat T-cellssvar mot omikron efter infektion och vaccination

Person med handskar håller i en vaccinspruta.
Foto: Getty Images

Omikron kan delvis undkomma det antikroppsskydd som byggts upp genom vaccination eller infektion med tidigare varianter av sars-cov-2. Men immunförsvarets T-celler känner fortfarande igen omikron, visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publicerats i tidskriften Nature Medicine.

Omikron har på kort tid tagit över som den dominerande varianten av viruset sars-cov-2. Nya data antyder att omikron inte bara har en högre smittspridning än tidigare varianter, utan också kan infektera människor med tidigare immunitet genom att undkomma så kallade neutraliserande antikroppar.

Svår sjukdom verkar dock vara relativt ovanligt hos individer med tidigare vaccination eller infektion, vilket tyder på att andra komponenter av immunsystemet fortfarande kanske känner igen omikron. En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar nu att så kallade minnes-T-celler som bildats vid tidigare sars-cov-2-infektion eller mRNA-covid-19-vaccination även svarar mot omikronvarianten.

Fortsatt bra skydd

Porträtt av Marcus i labbmiljö
Marcus Buggert. Foto: Melker Dahlstrand, SSMF

– Tillsammans med virala faktorer, såsom minskad virusdelning i de nedre luftvägarna, samt andra immunfaktorer så ger dessa resultat oss en bättre bild som eventuellt kan förklara varför skyddet mot svår omikronsjukdom är fortsatt bra hos tidigare mRNA-vaccinerade individer, säger Marcus Buggert, forskare vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska institutet, som lett studien.

Studien är ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och bygger på blodprover från 40 vaccinerade individer, 48 individer som genomgått mild eller svår infektion med sars-cov-2, samt 48 individer som varken vaccinerats eller smittats tidigare. Proverna från de vaccinerade samlades in sex månader efter en andra dos av mRNA-vaccin. Proverna från de tidigare smittade togs 9 månader efter konstaterad infektion under våren 2020, innan uppkomsten av de nya virusvarianterna. Övriga prover togs från friska blodgivare i slutet av 2020.

Bäst T-cellssvar hos vaccinerade

Minnes-T-cellerna hos både den vaccinerade och den tidigare infekterade gruppen hade god förmåga att känna igen spike-proteinet från omikronvarianten. Det bästa svaret från minnes-T-celler sågs dock hos den vaccinerade gruppen.

– Dessa resultat antyder att boosterimmunisering kan ge fördelar som sträcker sig utöver bildandet av neutraliserande antikroppar för att förbättra skyddet mot återkommande episoder av covid-19, säger Marcus Buggert.

Även om minnes-T-cellssvaret på det stora hela var intakt mot omikron, så fanns det en del individer som svarade sämre.

– Vi vill nu förstå varför svaret skiljer mellan olika individer och om en tredje vaccindos kan förbättra T-cellssvaret mot omikron ännu mer, säger han.

Studien finansierades med hjälp av SciLifeLab/KAW National COVID-19 Research Program (finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Vetenskapsrådet, Nordstjernan AB, Cancerfonden, Barncancerfonden, Åke Wibergs Stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Marcus Buggert är konsult åt Oxford Immunotec. KI-forskaren och medförfattaren Soo Aleman har mottagit arvoden från Gilead, AbbVie, MSD och Biogen samt forskningsanslag från Gilead och AbbVie. Medförfattaren Alessandro Sette vid La Jolla Institute är konsult åt Gritstone Bio, Flow Pharma, Arcturus Therapeutics, ImmunoScape, CellCarta, Avalia, Moderna, Fortress och Repertoire. La Jolla Institute har ansökt om patent relaterade till olika aspekter av T-cellsepitoper och vaccindesign.

Publikation

‘Ancestral SARS-CoV-2-specific T cells cross-recognize Omicron’. Yu Gao, Curtis Cai, Alba Grifoni, Thomas R. Müller, Julia Niessl, Anna Olofsson, Marion Humbert, Lotta Hansson, Anders Österborg, Peter Bergman, Puran Chen, Annika Olsson, Johan K. Sandberg, Daniela Weiskopf, David A. Price, Hans-Gustaf Ljunggren, Annika C. Karlsson, Alessandro Sette, Soo Aleman, Marcus Buggert. Nature Medicine, 14 januari 2022. DOI: 10.1038/d41591-022-00017-z.