Publicerad: 2023-12-18 10:37 | Uppdaterad: 2024-03-15 15:43

AI grunden för individanpassad undervisning för pedagogen

Dekorativ bild
Illustration: Pixabay.

För IKT-pedagogen Marcus Emas erbjuder Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) och AI nya möjligheter att bland annat effektivisera arbetet med referenshantering, litteraturlistor och att att bedöma inlämningsuppgifter. Han framhåller att AI på KI bör vara ett jämlikt verktyg och välkomnar införandet av Microsoft Copilot.

Hur ser du på AI-lösningar inom undervisning och lärande? 

Marcus Emas, Unit for Teaching and learning
Marcus Emas. Foto: N/A.

– Mitt arbete handlar mycket om hur digitalisering kan stödja inlärning och bidra till flexibla undervisningsformer. AI kan bidra med ett individanpassat lärande där tekniken ger återkoppling på lärandet men även identifierar vilka antaganden som ligger till grund för studentens resonemang. För lärare kan tekniken effektivisera arbetet genom att inlämningsuppgifter analyseras enligt givna bedömningskriterier. Att se mönster och trender i undervisningen är också ett område där AI kan bidra, säger Marcus Emas, områdeschef för digitalt lärande vid enheten för Undervisning och Lärande (UoL). 

–  Att KI tillhandahåller ett AI-verktyg för alla medarbetare är viktigt för att vi tillsammans ska kunna lära oss om vilka möjligheter men även utmaningar som finns med ny teknik. Vi behöver skapa forum där vi kan utbyta idéer, erfarenheter och tips på konkreta användningsområden för att känns oss trygga med AI. Att kunna formulera en prompt, en fråga till AI, för att uppnå ett visst resultat kräver att man får möjlighet att testa och experimentera, men även kunskap om vilka utmaningar och möjligheter tekniker erbjuder.

Vilka AI-applikationer har du testat? 

– ChatGPT var ett av de första verktygen jag testade, följt av Bard och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise). De två sistnämnda påminner ganska mycket om varandra. Nu senast har jag testat en tjänst som heter Petal, ett verktyg som effektiviserar referenshantering och gör arbetet med litteraturöversikt snabbare genom att man kan jämföra, analysera och relatera information med AI. Att kunna samla relevant litteratur och på ett par sekunder få svar på frågor känns som magi. Det krävs fortfarande bra frågor för att AI-chatten ska kunna ge bra svar men det sparar mycket tid. 

– Descript är ett verktyg som jag har testat för mediaproduktion. Det innehåller en cool funktion för alla som spelar in en föreläsning med webbkamera, där blicken justeras så att det ser ut som man tittar rakt in i kameran trots att man läser ett manus på skärmen. En kollega visade mig ett annat verktyg, Whisper, som läser upp ett manus med naturtrogen röst. Skärmläsare har ju funnits ett bra tag men detta verktyg gör att det inte låter lika robotaktigt. För lärare kan detta effektivisera arbetet med inspelade föreläsningar, men än så länge kan inte en avatar helt och hållet ersätta det mänskliga tilltalet. 

– AI-funktionalitet är något som jag även använder dagligen, bland annat i Teams och Outlook, där verktygen kan föreslå svar på meddelanden. Ofta behöver svaren inte modifieras utan jag kan svara på ett chattmeddelande med ett knapptryck. 

Vilka är utmaningarna med AI inom utbildning? 

– Att alla ska kunna delta på lika villkor gäller även AI. Därför är det viktigt att studenter ges förutsättningar att använda AI och då tänker jag både på kunskap och verktyg. Takten på innovation och lansering av nya AI-verktyg är enorm, men ofta är dessa verktyg förknippade med en kostnad som kanske inte alla har råd med. Då är det viktigt att lärosäten kan tillhandahålla dessa verktyg. 

– Det är också viktigt att påminna sig att AI är relativt nytt och fortfarande kräver mer utveckling, exempelvis som i de fall då AI "hallucinerar" och hittar på saker som det inte finns evidens för.

Vilka möjligheter ser du med AI över tid? 

– Jag tror att AI kommer att ha en transformativ effekt på samhälle och framför allt utbildning där utmaningar och möjligheter behöver balanseras. I det avseendet är det positivt att exempelvis EU tar fram direktiv för en ansvarsfull användning av AI. Personligen ser jag fram emot en tid när hårdvaran som behövs för att använda AI blir osynlig. Jag hoppas också att det blir en jämlik resurs som leder till utveckling för alla, säger Marcus Emas.