Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Lagringsvolymerna för svenska lärosätens användarlicenser hos Microsoft förändras - nu börjar dessa nya volymer att gälla på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Microsoft har nyligen justerat den lagringsvolym som ingår i de användarlicenser som gäller för svenska lärosäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan ekonomipersonal, telefoni- och licensansvariga själva ändra projektnummer på IT-tjänster som debiteras via systemet Companion.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
AI används i allt högre utsträckning inom vård, utbildning och forskning. AI-chattar är en del av AI-utbudet på KI och nyligen har Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) gjorts tillgänglig för alla medarbetare. Målet är att AI ska bli en del av det vardagliga arbetet för KI:s forskare, medarbetare och studenter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För KI-forskaren Ylva Trolle Lagerros erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) tidsbesparingar och texter med angivna källor, men också framtida möjligheten för forskningssamarbeten med flera länder. Hon ser också värdefulla kopplingar mellan användningen av AI-verktyg och uppdraget som lärare och forskare om digitala stöd inom hälso- och sjukvård.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För KI-doktoranden Eric Åhlberg erbjuder AI och Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) verktyg för statistiskt analysarbete och för att hantera viss administration. Hans långsiktiga mål är att AI ska bli ett validerat verktyg för forskningsresultat av hög kvalitet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För IKT-pedagogen Marcus Emas erbjuder Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) och AI nya möjligheter att bland annat effektivisera arbetet med referenshantering, litteraturlistor och att att bedöma inlämningsuppgifter. Han framhåller att AI på KI bör vara ett jämlikt verktyg och välkomnar införandet av Microsoft Copilot.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
IT-avdelningen utökar under 2024 programvaruportföljen med tre titlar som alla har en stor användarbas på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från 1 januari 2024 ska du ansöka ersättning för vissa sjukvårdkostnader samt läkemedel i PA-webben.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med den 12 december kommer IT-avdelningen att använda ett nytt ärendehanteringssystem för att hantera supportärenden från medarbetare. Detta är ett första steg i en förändring som kommer att påverka övriga universitetsförvaltningen under 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hans uppdrag blir att leda och utveckla IT-avdelningen och bidra till hela KI:s fortsatta digitaliseringsresa. Mattias Nordström har agerat som tillförordnad IT-direktör sedan hans företrädare Joakim Winter slutade i somras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera om det finns aktuella uppdateringar för din telefon och dator.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under sommaren brukar det vara högsäsong för nätbaserade bedrägeriförsök och bedrägliga e-postutskick. Falska fakturor är en vanligt förekommande variant.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09