Publicerad: 2023-12-12 15:15 | Uppdaterad: 2023-12-13 09:42

Råd och förslag kring generativ AI i undervisning

En illustrativ bild för ett webbinarium om ‘Generativ AI i studenters skrivande’, med symboler för AI och skrivande.
Foto: Bing Chat/Dall-E.

Nu finns råd och förslag kring generativ AI i undervisning och bedömning. De kan fungera som en vägvisare och vara en hjälp i frågor kopplat till tekniken generativ AI.

– Materialet som nu är framtaget är inga rekommendationer, utan råd och förslag. Utvecklingen av generativ AI är snabb och kontinuerlig men vi tror att detta kan vara ett stöd för den som undervisar och möter studenter, säger Henrika Florén, pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande och som lett projektet "Användning av generativ AI i undervisning och examination" under hösten. 

Om generativ AI

Inträdet av generativ AI driver förändringar och den nya tekniken väcker frågor om hur den akademiska världen kan anpassa sig. Just nu är utmaningen hur vi ska hantera övergången till ett nytt sakernas tillstånd, även om användande av generativ AI på sikt sannolikt kommer att integreras som en del i vardagliga akademiska praktiker. Vi behöver därför utveckla AI-kompetens för att kunna nyttja dessa nya verktyg, samtidigt som vi undviker nackdelarna.

  • Generativ AI är ett samlingsbegrepp för AI-modeller som har tränats på enorma mängder digitala data i form av text, bilder, etc.
  • Baserat på denna data kan sedan generativ AI generera 'nya' statistiska sannolika, men inte nödvändigtvis korrekta texter eller bilder, genom en prompt - en uppmaning.
  • Som medarbetare på KI har du tillgång till Bing Chat Enterprise/Bing Co-Pilot, som kan bearbeta och generera både text och bild. Andra exempel på generativa AI är ChatGPT (text), Midjourney och Dall·e (bild). 

Om projektet

Råden har tagits fram inom ramarna för projektet "Användning av generativ AI i undervisning och examination" (hösten 2023), på uppdrag av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU).

Arbete med generativ AI i undervisning kommer att fortsätta under våren 2024.

Kontakt

Profile image

Henrika Florén

Pedagogisk Utvecklare
852486057