Publicerad: 2023-12-18 10:45 | Uppdaterad: 2024-03-19 15:55

Microsoft Copilot gör arbetet på KI mer effektivt

Artificial Intelligence and digital technologies AI
Illustration: Getty Images.

AI används i allt högre utsträckning inom vård, utbildning och forskning. AI-chattar är en del av AI-utbudet på KI och nyligen har Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) gjorts tillgänglig för alla medarbetare. Målet är att AI ska bli en del av det vardagliga arbetet för KI:s forskare, medarbetare och studenter.

AI:s förmåga att bearbeta och analysera stora mängder data i en hastighet som ingen människa kan matcha, är en revolutionerande utveckling som öppnar nya dimensioner inom vetenskapen. Utvecklingen av olika AI-verktyg går nästan lika snabbt, men KI:s IT-avdelning ligger i utvecklingens framkant.

Johan Lagerros.
Johan Lagerros. Foto: N/A.

– Vi har sedan en tid undersökt möjligheterna att införa en AI-baserad chattfunktion för medarbetarna på KI. AI-verktygen utvecklas i mycket snabb takt. Nya lanseras löpande och det är svårt att hinna med att analysera alla verktyg ordentligt. När Microsoft nyligen introducerade Microsoft Copilot, gjorde vi en utvärdering av verktyget och beslutade oss för att testa det, berättar Johan Lagerros, forskningsinfrastrukturspecialist inom IT-forskningsstödet vid IT-avdelningen, Karolinska Institutet.

Microsoft Copilot

Det som skiljer Microsoft Copilot från andra liknande verktyg är bland annat att användar- och affärsdata är skyddade inom KI:s instans hos Microsoft svenska datacenter och inte kommer att läcka utanför organisationen.

Med användningen av AI följer också ett ansvar. Att lita fullt ut på AI-verktygen kan medföra vissa risker. En värdefull fördel med Microsoft Copilot är att den erbjuder en källhänvisning till den information som chattboten presenterar. 

Mikael Carp.
Mikael Carp. Foto: Johannes Frandsen.

– AI bör ses som en grund, som ett nytt verktyg i verktygslådan. Det går inte att lita på att informationen man får är 100 procent korrekt. Dessutom kan den vara partisk, biased. För att använda AI på bästa sätt är det viktigt att ha viss insyn i ämnet, kunna formulera frågorna korrekt och även analysera svaren korrekt, förklarar Mikael Carp, koordinator inom IT-forskningsstödet vid IT-avdelningen, Karolinska Institutet.

Tidsbesparing viktig fördel 

Oavsett om det handlar om att förenkla administrationen, göra research, sammanfatta publikationer eller hjälpa till att bota sjukdomar så erbjuder AI en gemensam fördel: tidsbesparing. 

– Med hjälp av ett AI-drivet chattverktyg som Microsoft Copilot går det att ställa initierade frågor och få väldigt djupa och imponerande svar. Tänkt dig ett ämne där AI sammanfattar 50 000 artiklar, och dessutom kan få fram information om vilka rön som är kontroversiella, vilka det råder konsensus kring, eller om det finns specifika kunskapsluckor inom ämnet, säger Johan Lagerros.

Utbildning är ett annat område där chattverktyg, till exempel Microsoft Copilot, kan spara tid och utveckla den pedagogiska nivån. Exempelvis kan pedagogen få hjälp att sätta ihop underlag, skapa informativa bilder och lyfta intressanta case. I framtiden kan det exempelvis vara möjligt med en mer personanpassad undervisning. 

– När AI-verktyget har tillgång till ens egna data och kan få ge hjälp i vardagen, då tror jag att det kommer att bli väldigt intressant. Det kan exempelvis handla om stöd att planera upplägget för ett visst möte, att omvandla komplex information till en powerpoint eller generellt bara bidra till att skapa ordning och reda, förklarar Johan Lagerros.

Samarbeten för framtidens AI

För att ligga i framkant samarbetar KI både internt, med andra lärosäten och även med Microsoft. 

– Tillsammans undersöker vi olika tänkbara tjänster och användningsfall. Ett exempel vi har sett är en chattbot som är en typ av digital informationsdisk för nya studenter som ett universitet har tagit fram. Vi har även en kontinuerlig dialog med Microsoft för att se om det går att skapa tjänster som är mer riktade mot just forskningsvärlden, avslutar Mikael Carp.

Bra att veta när du använder Microsoft Copilot

 • Tjänsten kostar inget för KI:s medarbetare.
 • All data du skriver in är skyddad.
 • Microsoft Copilot ger källhänvisning/referens till de svar du får. 
 • Microsoft Copilot är inbyggd i både Microsoft Edge webbläsare och app för mobilen.
 • Det finns två funktioner: chatt för snabb informationssökning och compose som hjälper dig att skapa innehåll från grunden.
 • Olika inställningar är möjliga, exempelvis kan du ställa in hur mycket "fantasi" din chattbot ska få förmedla.

Exempel på vad en chattbot kan hjälpa dig med

 • Söka efter information i artiklar och andra resurser och därigenom spara tid i informationsinhämtningen.
 • Få sammanfattningar, analyser och insikter i dokument, rapporter och artiklar.
 • Hitta uppslag för projekt och experiment.
 • Få hjälp att skriva texter och få förslag på struktur, grammatik och stil.
 • Skapa illustrationer, figurer och grafer.
 • Ta fram övningsfrågor, förklaringar och pedagogiskt innehåll.
 • Ta fram kod och kontrollera programmering.