Publicerad: 2022-09-16 11:51 | Uppdaterad: 2022-09-16 12:01

Upprepade allvarliga infektioner kopplas till ökad risk för alzheimer och parkinson

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

Infektioner som krävt sjukhusbehandling tidigt eller mitt i livet, kopplas till ökad risk att senare drabbas av Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, men inte amyotrofisk lateral skleros, ALS. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet publicerad i PLOS Medicine.

Studien bygger på data från personer som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom eller ALS, åren 1970-2016 i Sverige, samt fem matchade kontroller per person slumpvis valda från den allmänna befolkningen. Analysen omfattade drygt 290 000 personer med Alzheimers sjukdom, drygt 100 000 personer med Parkinsons sjukdom och drygt 10 000 personer med ALS.

Resultaten visar att en sjukhusbehandlad infektion fem år eller mer innan diagnos kopplas till 16 procent högre risk för Alzheimers sjukdom och 4 procent högre risk för Parkinsons sjukdom. Sambandet sågs enbart för individer som diagnosticerats före 60 års ålder och inte för personer som diagnostiserats senare i livet.  

Högst risk vid infektioner innan 40

Högst var risken bland personer som drabbats av upprepade sjukhusbehandlade infektioner innan sin 40-årsdag. Bland dem var risken för Alzheimers sjukdom mer än dubblerad och risken för Parkinsons sjukdom 40 procent högre.

Jiangwei Sun
Jiangwei Sun, postdoktor vid Karolinska Institutet. Foto: Lin Li.

Forskarna noterar ingen koppling mellan infektioner och ALS, amyotrofisk lateral skleros, oavsett ålder för diagnos.

– De här fynden tyder på att infektioner kan trigga eller förstärka en redan existerande sjukdomsprocess, vilket leder till att den neurodegenerativa sjukdomen bryter ut i relativt unga år, säger Jiangwei Sun, studiens försteförfattare och postdoktor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Han poängterar dock att resultaten inte bevisar ett orsakssamband eftersom studien är en observationsstudie.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, Joint Program on Neurodegenerative Diseases och Chinese Scholarship Council.

Denna text är baserad på ett pressmeddelande från PLOS Medicine.

Publikation

"Hospital-treated infections in early- and mid-life and risk of Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and amyotrophic lateral sclerosis: A nationwide nested case-control study in Sweden." Jiangwei Sun, Jonas F. Ludvigsson, Caroline Ingre, Fredrik Piehl, Karin Wirdefeldt, Ulrika Zagai, Weimin Ye, Fang Fang. PLOS Medicine, online 15 september 2022, doi: 10.1371/journal.pmed.1004092