Publicerad: 2020-01-28 17:00 | Uppdaterad: 2020-02-27 17:13

Uppdatering: Vad vi vet om nya coronaviruset

Illustration of corona virus.

Coronaviruset sprider sig allt snabbare och myndigheterna i Kina har vidtagit omfattande åtgärder för att stoppa smittan. De snabba reaktionerna och det ökade kunskapsläget ger dock bättre förutsättningar för att hantera utbrottet jämfört med när sars härjade för cirka 18 år sedan, säger virusforskaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin.

Den här artikeln publicerades den 28 januari och uppdateras inte kontinuerligt. Coronavirusets spridning har sen dess utvecklats snabbt och viss information kan därför vara inaktuell.

Varför ökar smittspridningen så snabbt nu?

Det stämmer att vi sett en kraftig ökning den senaste veckan, från enbart några hundra till över 17 000 bekräftade fall, och vi kan nog räkna med att det fortsätter att stiga ytterligare. Dels beror det på att viruset nu sprider sig mellan människor likt ett vanligt förkylningsvirus. Dels beror det på att fler känner till viruset nu och därför aktivt söker sjukvård för förkylningssymptom som de i vanliga fall bara hade väntat på skulle gå över. Det gör att antalet diagnostiserade fall ökar kraftigt.

Hur aggressiv är smittspridningen mellan människor?

Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Bildmakarna.

Det är svårt att säga. Vi vet att det finns personer som smittats som inte varit på marknaden i Wuhan utan de har smittats via en direkt kontakt med någon som har haft det nya coronaviruset. Än så länge är spridningen utanför Kina relativt begränsad, vilket eventuellt kan tyda på att det inte smittar jättelätt mellan människor.

Hur kan man jämföra detta utbrott och sars i början på 2000-talet?

Båda är varianter av samma virus, men än så länge verkar detta nya virus ha en lägre dödlighetsgrad på ungefär 2–3 procent. Sarsviruset hade en dödlighetsgrad på drygt 10 procent. En annan stor skillnad är myndigheternas reaktion och det faktum att vi vet så mycket mer om denna sort av coronavirus idag än för 20 år sedan. De kinesiska myndigheterna har varit öppnare den här gången och snabbt vidtagit ganska stora åtgärder, som att införa reserestriktioner och förlänga nyårsledigheten. Andra länder med direktflyg från Wuhan har infört restriktioner och hälsokontroller av passagerare. Med sars tog det också lång tid innan vi visste att det var ett coronavirus medan forskare den här gången snabbt kunde identifiera virusets arvsmassa. 

Vad vet vi om virusets ursprung?

Vi tror att det kom från ett djur. Vi vet inte säkert vilket men sannolikt någon sorts fladdermus. Arvsmassan är väldigt lik den vi sett tidigare hos fladdermus och vi vet att fladdermöss har varit en smittbärare av den här typen av virus tidigare.