Skip to main content
Publicerad: 2020-01-27 11:21 | Uppdaterad: 2020-02-25 13:32

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

UD har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare. Medarbetare och studenter uppmanas att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter.

Universitetsledningen följer händelseutvecklingen noga.

För frågor om utbrottet rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor: 

Medarbetare och studenter som befunnit sig i områden som UD avråder att resa till med anledning av coronaviruset rekommenderas starkt att arbeta hemifrån, eller från annan lokal som minskar risken för smittspridning, i 14 dagar. 

Anställda vid Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong följer rekommendationer och riktlinjer från regionala myndigheter för att minimera risken för smitta. 

Har du specifika frågor som KI-medarbetare eller student? Ta i första hand kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.