Publicerad: 2020-01-22 11:39 | Uppdaterad: 2020-03-11 09:37

Forskaren svarar: Vad vi vet om nya coronaviruset

Illustration of corona virus.

Dussintals har dött och tusentals fler har smittats av det nya coronaviruset som sprider sig i Kina. Ett fåtal fall har påträffats utanför Kina, och Världshälsoorganisationen har hållit flera möten om situationen. Hur orolig för en ny pandemi ska man vara? Virusforskaren Ali Mirazimi, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, ger sitt perspektiv.

Den här artikeln publicerades den 22 januari och uppdateras inte kontinuerligt. Coronavirusets spridning har sen dess utvecklats snabbt och viss information kan därför vara inaktuell.

Hur farligt är det nya coronaviruset?

- Coronaviruset har funnits hos djur och människa under ganska lång tid. Det ger vanligtvis enkla förkylningssymtom som inte är allvarliga i de flesta fall. Dock vi har sett att varianter av coronavirus, såsom sars och mers, kan orsaka mycket allvarliga sjukdomsförlopp. Det är ett så kallat RNA-virus vilket innebär att det har en arvsmassa som kan förändra sig ganska lätt och kan därför anpassa sig till nya miljöer. Det är därför vi ser olika varianter av detta virus dyka upp då och då.

Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Bildmakarna.

Hur sprider det sig?

- Coronavirus generellt sprider sig via det respiratoriska systemet människa till människa. I det här fallet tror forskarna att viruset har spridit sig från en okänd källa (djur) till människa. I dagsläget vet vi inte hur pass smittsamt detta virus är mellan människor. Det är svårt att säga hur pass allvarligt detta nya virus är men det verkar inte vara lika aggressivt som sarsviruset som spred sig väldigt snabbt mellan människor 2002–2003. Det faktum att endast ett fåtal fall påträffats i andra länder tyder på det. Under sarsutbrottet dog cirka 10 procent av de drabbade jämfört med de cirka 2 procent som avlidit hittills i Kina. Men viruset kan också anpassa sig och då kan det bli större spridning.

Hur stor är risken att det sprider sig till Sverige?

- Väldigt liten. Sarsviruset, som var väldigt aggressivt, kom aldrig till Sverige, och det var överhuvudtaget ganska få fall utanför Sydostasien. Jag ser ingen anledning till oro för att detta virus skulle sprida sig till Norden.

Har viruspandemier blivit vanligare?

- Dessa virus finns i olika former på olika platser runt om i världen och ibland muterar de och hittar nya värdorganismer som gör att de frodas. De har funnits där tidigare också men nu får vi information om smittspridning mycket snabbare. Vi reser också mycket mer än tidigare och bor i stora städer i nära anslutning till djur och andra människor. Den globala uppvärmningen kan också påverka till exempel i vilka miljöer vilda djur och insekter rör sig, vilket indirekt kan påverka människan.

Finns det något man kan göra för att skydda sig?

- Det finns i dagsläget inga vaccin och det skulle sannolikt ta flera år att utveckla ett. Men man kan tänka på att ha en god handhygien, att undvika att stoppa fingrarna i munnen och att hålla för munnen om man hostar eller nyser.